Nieruchomości Gminne

ZARZĄDZENIE NR 217/2022 WÓJTA GMINY DŁUGOŁĘKA z dnia 29 czerwca 2022 r.w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na wysokość stawki czynszu za najem na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Długołęka.

Zarządzenie Nr 205/2022 Wójta Gminy Długołęka z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Długołęka, oznaczonej jako działka nr 136/1, obręb wsi Januszkowice.

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY DŁUGOŁĘKA z dnia 27 maja 2022 r. nr 181/2022 w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na wysokość stawki czynszu za dzierżawę działki nr 250/16, stanowiącej własność Gminy Długołęka, położonej w obrębie wsi Borowa – WYNIKI.

ZARZĄDZENIE NR 204/2022 WÓJTA GMINY DŁUGOŁĘKA z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia I przetargów ustnych nieograniczonych na zbycie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Długołęka, położonej w obrębie wsi Mirków.

Wyniki konkursu ofert na dzierżawę części nieruchomości gruntowej z dwoma kortami tenisowymi, zlokalizowanej w Długołęce, z przeznaczeniem na prowadzenie sezonowej działalności sportowo-rekreacyjnej i szkoleniowej.

Zarządzenie Nr 195/2022 Wójta Gminy Długołęka z dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Długołęka przeznaczonej do oddania w dzierżawę, położonej w obrębie wsi Piecowice

Zarządzenie Nr 108/2022 Wójta Gminy Długołęka z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu części nieruchomości, pozostającej w użytkowaniu wieczystym gminy Długołęka, przeznaczonej do oddania w najem, położonej w obrębie wsi Szczodre.

Zarządzenie Nr 80/2022 Wójta Gminy Długołęka z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Długołęka przeznaczonej do oddania w najem, położonej w obrębie wsi Siedlec.

Zarządzenie nr 29/2022 w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiącej własność gminy Długołęka, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 18 miesięcy (treść w załączniku poniżej).

Zarządzenie nr 30/2022 w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu części nieruchomości, stanowiących własność gminy Długołęka, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym (treść w załączniku poniżej).

Zarządzenie nr 25/2022 w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego ograniczonego na zbycie części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 114/8 obręb Domaszczyn.

https://dlugoleka.bip.net.pl/?a=13212

https://dlugoleka.bip.net.pl/?a=13214

https://dlugoleka.bip.net.pl/?a=13213

Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich projekt Unii Europejskiej, gdzie umieszczone są flaga Polska, Flaga Unijna, Herb Długołęki, Logo Funduszy Europejskich