Nieruchomości Gminne

2024

Zarządzenie Nr 118/2024 Wójta Gminy Długołęka z dnia 26 kwietnia 2024 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Długołęka przeznaczonych do oddania w dzierżawę. (data publikacji: 26.04.2024 r.)

Zarządzenia Nr 111/2024 Wójta Gminy Długołęka z dnia 19 kwietnia 2024 r. w sprawie ustalenia ostatecznej listy osób weryfikowanych w roku 2024, z którymi może być zawarta umowa o najem lokalu socjalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Długołęka (data publikacji: 23.04.2024 r.)

Zarządzenie Nr 110/2024 Wójta Gminy Długołęka z dnia 19 kwietnia 2024 r. w sprawie ustalenia ostatecznej listy osób weryfikowanych w roku 2024, z którymi może być zawarta umowa o najem lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Długołęka na czas nieoznaczony (data publikacji: 23.04.2024 r.)

Zarządzenie Nr 109/2024 Wójta Gminy Długołęka z dnia 19 kwietnia 2024 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnej, obejmującej działki nr 55/5,55/6 i 55/8 , obręb Węgrów. (data publikacji: 19.04.2024 r.)

Zarządzenie Nr 108/2024 Wójta Gminy Długołęka z dnia 18 kwietnia 2024 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gminnej, obejmującej część działek nr 649 i 651, obręb wsi Długołęka. (data publikacji: 18.04.2024 r.)

Zarządzenie NR 105/2024 Wójta Gminy Długołęka z dnia 15 kwietnia 2024 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gminnych, obejmujących części działek nr 332/2 ob. Długołęka, 253/7 ob. Kiełczów, 239 ob. Szczodre (data publikacji: 15.04.2024 r.)

Zarządzenie NR 104/2024 Wójta Gminy Długołęka z dnia 15 kwietnia 2024 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gminnej, obejmującej część działki nr 98, obręb Wilczyce (data publikacji: 15.04.2024 r.)

Zarządzenie Nr 88/2024 Wójta Gminy Długołęka z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiącej własność gminy Długołęka, przeznaczonej do oddania w dzierżawę. (data publikacji: 25.03.2024 r.)

Zarządzenie Nr 80/2024 Wójta Gminy Długołęka z dnia 13 marca 2024 r. w sprawie nabycia do zasobu gminnego nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 173/1, położonej w obrębie wsi Kiełczów. (data publikacji: 13.03.2024 r.)

Zarządzenie Nr 72/2024 Wójta Gminy Długołęka z dnia 8 marca 2024 w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Długołęka, przeznaczonych do oddania w dzierżawę. (data publikacji: 8.03.2024 r.)

Zarządzenie Nr 71/2024 Wójta Gminy Długołęka z dnia 8 marca 2024 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Długołęka, położonych w obrębie wsi Ramiszów (data publikacji: 8.03.2024 r.

Wyniki do Zarządzenia Nr 6/2024 Wójta Gminy Długołęka z dnia 11 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia kolejnych przetargów nieograniczonych na wysokość stawek czynszu za dzierżawę powierzchni z przeznaczeniem na ustawienie mobilnych punktów gastronomicznych oraz rowerów kawowych na części działek w Parku w Szczodrem (data publikacji: 2.02.2024 r.)

Zarządzenie Nr 12/2024 Wójta Gminy Długołęka z dnia 17 stycznia 2024 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Długołęka przeznaczonych do oddania w dzierżawę (data publikacji: 17.01.2024 r.)

Zarządzenie Nr 6/2024 Wójta Gminy Długołęka z dnia 11 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia kolejnych przetargów nieograniczonych na wysokość stawek czynszu za dzierżawę powierzchni z przeznaczeniem na ustawienie mobilnych punktów gastronomicznych oraz rowerów kawowych na części działek w Parku w Szczodrem (data publikacji: 11.01.2024 r.)

Zarządzenie Nr 3/2024 Wójta Gminy Długołęka z dnia 5 stycznia 2024 r. w sprawie unieważnienia przetargów nieograniczonych na wysokość stawek czynszu za dzierżawę powierzchni z przeznaczeniem na ustawienie mobilnych punktów gastronomicznych oraz rowerów kawowych na części działek w parku w Szczodrem, ogłoszonych zarządzeniem Nr 408/2023 Wójta Gminy Długołęka z dnia 27 listopada 2023 r. (data publikacji: 5.01.2024 r.)


2023

Zarządzenie Nr 427/2023 Wójta Gminy Długołęka z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 408/2023 Wójta Gminy Długołęka z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia przetargów nieograniczonych na wysokość stawek czynszu za dzierżawę powierzchni z przeznaczeniem na ustawienie mobilnych punktów gastronomicznych oraz rowerów kawowych na części działek w Parku w Szczodrem. (data publikacji: 19 grudnia 2023 r.)

Zarządzenie Nr 408/2023 Wójta Gminy Długołęka z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia przetargów nieograniczonych na wysokość stawek czynszu za dzierżawę powierzchni z przeznaczeniem na ustawienie mobilnych punktów gastronomicznych oraz rowerów kawowych na części działek w Parku w Szczodrem (data publikacji: 27.11.2023 r.)

Zarządzenie Nr 407/2023 Wójta Gminy Długołęka z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie nabycia do zasobu Gminy Długołęka nieruchomości obejmującej działki nr 156/23 i 156/26, położonej w obrębie wsi Mirków. (data publikacji 23.11.2023 r.)

Zarządzenie Nr 390/2023 Wójta Gminy Długołęka z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie nabycia do zasobu gminnego nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 419/8 położonej w obrębie wsi Domaszczyn. (data publikacji: 20.11.2023 r.)

Zarządzenie Nr 389/2023 Wójta Gminy Długołęka z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiącej własność gminy Długołęka, przeznaczonych do zamiany. (data publikacji: 17.11.2023 r.)

Zarządzenie Nr 368/2023 Wójta Gminy Długołęka z dnia 3 listopada 2023 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie przetargu, obręb wsi Szczodre (data publikacji: 3.11.2023 r.)

Zarządzenie Nr 365/2023 Wójta Gminy Długołęka z dnia 30 października 2023 r. w sprawie przekazania w administrowanie Zespołowi Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Jednostek Oświatowych w Długołęce pomieszczeń w budynku, zlokalizowanym na działce nr 311/4 w obrębie wsi Długołęka. (data publikacji: 3.11.2023 r.)

Zarządzenie Nr 364/2023 Wójta Gminy Długołęka z dnia 30 października 2023 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części zabudowanej nieruchomości gminnej, obejmującej działkę nr 311/4, ob. Długołęka. (data publikacji: 30.10.2023 r.)

Zarządzenie Nr 354/2023 Wójta Gminy Długołęka z dnia 23 października 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 359/2022 Wójta Gminy Długołęka z dnia 28 października 2022 r. w sprawie oddania w najem w trybie bezprzetargowym części zabudowanej nieruchomości gminnej, obejmującej część działki nr 391, ob. Siedlec. (data publikacji: 23.10.2023 r.)

Zarządzenie Nr 331/2023 Wójta Gminy Długołęka z dnia 9 października 2023 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Długołęka, przeznaczonych do oddania w dzierżawę (data publikacji: 09.10.2023 r.)

Zarządzenie Nr 302/2023 Wójta Gminy Długołęka z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej prawo użytkowania wieczystego Gminy Długołęka przeznaczonej do oddania w użyczenie, położonej w obrębie wsi Piecowice. (data publikacji 30.08.2023 r.)

Zarządzenie Nr 255/2023 Wójta Gminy Długołęka z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie ustalenia ostatecznej listy osób weryfikowanych w roku 2023, z którymi może być zawarta umowa o najem socjalny lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Długołęka (data publikacji: 27.07.2023 r.)

Zarządzenie Nr 254/2023 Wójta Gminy Długołęka z dnia 26 lipca 2023 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości obejmującej dwie części działki nr 286/27, obręb wsi Kiełczów (data publikacji: 26.07.2023 r.)

Zarządzenie Nr 253/2023 Wójta Gminy Długołęka z dnia 26 lipca 2023 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości oznaczonej jako część działki nr 506, obręb wsi Długołęka (data publikacji: 26.07.2023 r.)

Zarządzenie Nr 252/2023 Wójta Gminy Długołęka z dnia 26 lipca 2023 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiącej własność gminy Długołęka, przeznaczonej do oddania w dzierżawę. (data publikacji 26.07.2023 r.)

Zarządzenie Nr 239/2023 Wójta Gminy Długołęka z dnia 14 lipca 2023 r., w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Długołęka przeznaczonych do oddania w dzierżawę, działka położona w obrębie wsi Wilczyce (data publikacji 14.07.2023 r.)

Zarządzenie Nr 238/2023 Wójta Gminy Długołęka z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Długołęka, położonych w obrębie wsi Januszkowice i Pruszowice (data publikacji: 14.07.2023 r.)

Zarządzenie Nr 230/2023 Wójta Gminy Długołęka z dnia 12.07.2023 r. w sprawie projektu list osób weryfikowanych w 2023 roku, z którymi może być zawarta umowa na najem socjalny lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Długołęka (data publikacji: 12.07.2023 r.)

Zarządzenie Nr 179/2023 Wójta Gminy Długołęka z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiącej własność gminy Długołęka, przeznaczonej do oddania w dzierżawę (data publikacji: 14.06.2023 r.)

Zarządzenie Nr 177/2023 Wójta Gminy Długołęka z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gminnej, obejmującej część działki nr 421/22, ob. Długołęka. (data publikacji: 14.06.2023 r.)

Zarządzenie Nr 175/2023 Wójta Gminy Długołęka z dnia 12 czerwca 2023 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Długołęka przeznaczonej do oddania w użyczenie, położonej w obrębie wsi Januszkowice. (data publikacji: 12.06.2023 r.)

Zarządzenie Nr 174/2023 Wójta Gminy Długołęka z dnia 6 czerwca 2023 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiącej własność gminy Długołęka, przeznaczonej do oddania w dzierżawę (data publikacji: 6.06.2023 r.)

ZARZĄDZENIE NR 139/2023 WÓJTA GMINY DŁUGOŁĘKA z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gminnej, obejmującej części działki tj. nr 190/2, ob. Szczodre (data publikacji: 28.04.2023)

Zarządzenie NR 137/2023 Wójta Gminy Długołęka z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gminnej, obejmującej części działki tj. nr 332/2, ob. Długołęka (data publikacji: 28.04.2023)

Zarządzenia Nr 133/2023 Wójta Gminy Długołęka z dnia 24.04.2023 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Długołęka działki nr 332/1 położonej w obrębie wsi Długołęka. (data publikacji: 24.04.2023)

Zarządzenie Nr 129/2023 Wójta Gminy Długołęka z dnia 18.04.2023 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Długołęka, położonych w obrębie wsi Długołęka. (data publikacji: 18.04.2023)

Zarządzenie nr 85/2023 Wójta Gminy Długołęka z dnia 17 marca 2023 r. w sprawie nabycia do zasobu gminnego nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 419/14 położonej w obrębie wsi Długołęka. (data publikacji: 17.03.2023)

Zarządzenie Nr 75/2023 Wójta Gminy Długołęka z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Długołęka, położonych w obrębie wsi Długołęka (data publikacji: 9.03.2023)

Zarządzenie Nr 57/2023 Wójta Gminy Długołęka z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiących własność gminy Długołęka, przeznaczonych do oddania w dzierżawę. (data publikacji: 27.02.2023)

Zarządzenie Nr 6/2023 Wójta Gminy Długołęka z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Długołęka przeznaczonej do oddania w użyczenie, położonej w obrębie wsi Kiełczów. (data publikacji: 10.01.2023)

Zarządzenie Nr 5/2023 Wójta Gminy Długołęka z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gminnej, obejmującej działkę nr 53/2, obręb wsi Bąków (data publikacji: 9.01.2023 r.)

Zarządzenie Nr 2/2023 Wójta Gminy Długołęka z dnia 3 stycznia 2023 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Długołęka przeznaczonej do oddania w użyczenie, położonej w obrębie wsi Brzezia Łąka. (data publikacji: 3.01.2023)

Zarządzenie Nr 428/2022 Wójta Gminy Długołęka z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiących własność gminy Długołęka, przeznaczonych do oddania w dzierżawę (data publikacji: 13.12.2022)

Zarządzenie Nr 411/2022 Wójta Gminy Długołęka z dnia 5 grudnia 2022 r.w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gminnych, obejmujących części działek nr 258, obręb wsi Brzezia Łąka i nr 78/5, obręb Łozina (data publikacji: 06.12.2022)

Zarządzenie Nr 410/2022 Wójta Gminy Długołęka z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gminnej, obejmującej część działki nr 332/2, obręb wsi Długołęka (data publikacji: 2.12.2022)

Zarządzenie Nr 359/2022 Wójta Gminy Długołęka z dnia 28 października 2022 r. w sprawie oddania w najem w trybie bezprzetargowym części zabudowanej nieruchomości gminnej, obejmującej część działki nr 391, ob. Siedlec. (data publikacji: 28.10.2022)

Zarządzenie Nr 355/2022 Wójta Gminy Długołęka z dnia 25 października 2022 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Długołęka przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie wsi Siedlec. (data publikacji: 25.10.2022)

Zarządzenie Nr 344/2022 Wójta Gminy Długołęka z dnia 10 października 2022 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Długołęka oraz będących. (data publikacji: 10.10.2022)

Zarządzenie Nr 340/2022 Wójta Gminy Długołęka z dnia 4 października 2022 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnej, obejmującej działkę nr 53/2, obręb wsi Bąków. (data publikacji: 5.10.2022)

Zarządzenie Nr 309/2022 Wójta Gminy Długołęka z dnia 5.09.2022 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gminnej, obejmującej część działki nr 470/9, obręb Kiełczów (data publikacji 5.09.2022)

Zarządzenie Nr 310/2022 Wójta Gminy Długołęka z dnia 5.09.2022 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gminnej, obejmującej część działki nr 98, obręb Wilczyce (data publikacji: 5.09.2022)

Zarządzenie Nr 276/2022 Wójta Gminy Długołęka z dnia 3 sierpnia 2022 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Długołęka przeznaczonych do oddania w dzierżawę, działka położona w obrębie wsi Bierzyce (data publikacji: 3.08.2022)

Zarządzenie Nr 275/2022 Wójta Gminy Długołęka z dnia 3 sierpnia 2022 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Długołęka przeznaczonych do oddania w dzierżawę, działka położona w obrębie wsi Wilczyce (data publikacji: 3.08.2022)

Zarządzenie Nr 271/2022 Wójta Gminy Długołęka z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Długołęka na rzecz Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie- Jeziornie (data publikacji: 28.07.2022)

Zarządzenie Nr 266/2022 Wójta Gminy Długołęka z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na wysokość stawki czynszu za najem na czas nieoznaczony części nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Długołęka. (data publikacji: 26.07.2022)

Zarządzenie Nr 243/2022 Wójta Gminy Długołęka z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na wysokość stawki czynszu za dzierżawę działki nr 250/16, stanowiącej własność Gminy Długołęka, położonej w obrębie wsi Borowa (data publikacji: 14.07.2022)

Zarządzenie Nr 228/2022 Wójta Gminy Długołęka z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Długołęka przeznaczonych do oddania w dzierżawę, położonej w obrębie wsi Kamień (data publikacji: 7.07.2022)

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY DŁUGOŁĘKA z dnia 6 lipca 2022 r. NR 227/2022 w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Długołęka, oznaczonej jako działka nr 40/3, obręb wsi Piecowice. (data publikacji: 6.07.2022)

ZARZĄDZENIE NR 217/2022 WÓJTA GMINY DŁUGOŁĘKA z dnia 29 czerwca 2022 r.w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na wysokość stawki czynszu za najem na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Długołęka. (data publikacji: 29.06.2022)

Zarządzenie Nr 205/2022 Wójta Gminy Długołęka z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Długołęka, oznaczonej jako działka nr 136/1, obręb wsi Januszkowice. (data publikacji: 21.06.2022)

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY DŁUGOŁĘKA z dnia 27 maja 2022 r. nr 181/2022 w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na wysokość stawki czynszu za dzierżawę działki nr 250/16, stanowiącej własność Gminy Długołęka, położonej w obrębie wsi Borowa – WYNIKI. (data publikacji: 21.06.2022)

ZARZĄDZENIE NR 204/2022 WÓJTA GMINY DŁUGOŁĘKA z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia I przetargów ustnych nieograniczonych na zbycie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Długołęka, położonej w obrębie wsi Mirków. (data publikacji: 21.06.2022)

Wyniki konkursu ofert na dzierżawę części nieruchomości gruntowej z dwoma kortami tenisowymi, zlokalizowanej w Długołęce, z przeznaczeniem na prowadzenie sezonowej działalności sportowo-rekreacyjnej i szkoleniowej. (data publikacji: 15.06.2022)

Zarządzenie Nr 195/2022 Wójta Gminy Długołęka z dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Długołęka przeznaczonej do oddania w dzierżawę, położonej w obrębie wsi Piecowice (data publikacji: 3.06.2022)

Zarządzenie Nr 108/2022 Wójta Gminy Długołęka z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu części nieruchomości, pozostającej w użytkowaniu wieczystym gminy Długołęka, przeznaczonej do oddania w najem, położonej w obrębie wsi Szczodre.

Zarządzenie Nr 80/2022 Wójta Gminy Długołęka z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Długołęka przeznaczonej do oddania w najem, położonej w obrębie wsi Siedlec.

Zarządzenie nr 29/2022 w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiącej własność gminy Długołęka, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 18 miesięcy (treść w załączniku poniżej).

Zarządzenie nr 30/2022 w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu części nieruchomości, stanowiących własność gminy Długołęka, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym (treść w załączniku poniżej).

Zarządzenie nr 25/2022 w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego ograniczonego na zbycie części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 114/8 obręb Domaszczyn.

https://dlugoleka.bip.net.pl/?a=13212

https://dlugoleka.bip.net.pl/?a=13214

https://dlugoleka.bip.net.pl/?a=13213

Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich projekt Unii Europejskiej, gdzie umieszczone są flaga Polska, Flaga Unijna, Herb Długołęki, Logo Funduszy Europejskich