Herb Gminy Długołęka Trawa na tle lasu i nieba

PORTAL

Nasza Gmina

Rada Gminy

Uchwały

Uchwały

Zapraszamy do zapoznania się z uchwałami Rady Gminy: Uchwały Rady...

Rada Gminy – informacje ogólne

Rada gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym w gminie. Jej kadencja trwa 5 lat licząc od daty wyborów. Zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie gminnym, obecnie Rada Gminy Długołęka liczy 21 radnych, którzy wybierani są w wyborach bezpośrednich przez uprawnionych do głosowania mieszkańców gminy. Rada Gminy obraduje na sesjach rady zwoływanych przez jej przewodniczącego. Obsługę administracyjną Rady, Radnych i komisji rady oraz sesji zapewnia wójt gminy. Obsługa ta odbywa się poprzez Biuro Rady Gminy, które znajduje się w Urzędzie Gminy. Sprawy Biura Rady prowadzą: Pani Ewelina Płysa (pok. nr 2, tel. 71 323 02 32, e-mail brg@gmina.dlugoleka.pl).

Sesje Rady Gminy odbywają się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Długołęka przy ul. Robotniczej 12, bądź w razie konieczności za pomocą wideokonferencji w aplikacji elektronicznej użytkowanej do obsługi Rady. Porządek obrad poszczególnych sesji dostępny jest najpóźniej na 7 dni przed terminem danej sesji. Wywieszony jest na tablicy ogłoszeń Biura Rady Gminy w Urzędzie Gminy oraz zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Długołęka.

Przewodniczącym Rady Gminy jest Pani Marta Wantrych, a Wiceprzewodniczącymi Pani Agata Kaczmarek i Pan Michał Zapiór.

W każdą środę w godz. 14:30-16:30 w pok. nr 3 Przewodniczący lub Wiceprzewodniczące Rady Gminy pełnią dyżur, podczas którego przyjmują mieszkańców w sprawach skarg i wniosków.

Ze względów organizacyjnych, proszę o wcześniejsze umówienie spotkania w Biurze Rady Gminy osobiście (pok. nr. 2), bądź pod nr tel. 71 32 30 232.

Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich projekt Unii Europejskiej, gdzie umieszczone są flaga Polska, Flaga Unijna, Herb Długołęki, Logo Funduszy Europejskich