Kategoria:
Data publikacji: 25.11.2021r.
Drukuj

Zobacz aktualne oferty z zakresu gminnych nieruchomości

Drodzy mieszkańcy, w tym miejscu na naszej stronie publikować będziemy zarządzenia wójta, dotyczące nieruchomości gminnych.

2024

 1. Zarządzenie Nr 3/2024 Wójta Gminy Długołęka z dnia 5 stycznia 2024 r. w sprawie unieważnienia przetargów nieograniczonych na wysokość stawek czynszu za dzierżawę powierzchni z przeznaczeniem na ustawienie mobilnych punktów gastronomicznych oraz rowerów kawowych na części działek w parku w Szczodrem, ogłoszonych zarządzeniem Nr 408/2023 Wójta Gminy Długołęka z dnia 27 listopada 2023 r. (data publikacji: 5.01.2024 r.)
 2. Wyniki do Zarządzenia Nr 6/2024 Wójta Gminy Długołęka z dnia 11 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia kolejnych przetargów nieograniczonych na wysokość stawek czynszu za dzierżawę powierzchni z przeznaczeniem na ustawienie mobilnych punktów gastronomicznych oraz rowerów kawowych na części działek w Parku w Szczodrem (data publikacji: 2.02.2024 r.)

 1. Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Długołęka przeznaczonych do oddania w dzierżawę – Długołęka działka nr 332/2.
 2. Działka gminna 248/2 położona w południowo-zachodniej części gminy Długołęka we wsi Kiełczów
 3. W sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu części nieruchomości stanowiącej własność gminy Długołęka przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie wsi Pasikurowice.
 4. W sprawie sporządzenie i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Długołęka przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym – Brzezia Łąka.
 5. W sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gminnej, obejmującej część działki nr 253/7, obręb wsi Kiełczów
 6. W sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Długołęka, położonej w obrębie wsi Brzezia Łąka.
 7. W sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Długołęka, oznaczonej jako część działki nr 258, obręb wsi Brzezia Łąka.
 8. W sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Długołęka, oznaczonej jako działka nr 6, obręb wsi Godzieszowa.
 9. W sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego ograniczonego na zbycie części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 114/8 obręb Domaszczyn.
 10. W sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Długołęka przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 18 miesięcy.
 11. W sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu części nieruchomości stanowiących własność gminy Długołęka przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.
 12. ZARZĄDZENIE NR 157/2022 WÓJTA GMINY DŁUGOŁĘKA z dnia 4 maja 2022 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Długołęka przeznaczonych do oddania w najem na czas nieoznaczony, położonych w obrębie wsi Długołęka.
 13. Wójt Gminy Długołęka Długołęka, ul. Robotnicza 12, 55 – 095 Mirków podaje do publicznej wiadomości wykaz części nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Gminy Długołęka położonej w obrębie wsi Mirków.
 14. ZARZĄDZENIE NR 161/2022 WÓJTA GMINY DŁUGOŁĘKA z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu części nieruchomości stanowiących własność Gminy Długołęka przeznaczonych do oddania w użyczenie, położonych w obrębie wsi Długołęka.
 15. ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY DŁUGOŁĘKA z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnej, obejmującej działkę nr 158, obręb wsi Kamień.
 16. ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY DŁUGOŁĘKA z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gminnej, obejmującej część działki nr 332/2, ob.Długołęka.
 17. ZARZĄDZENIE NR 180/2022 WÓJTA GMINY DŁUGOŁĘKA z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na wysokość stawki czynszu za wynajem na czas nieoznaczony części nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Długołęka.
 18. ZARZĄDZENIE NR 181/2022 WÓJTA GMINY DŁUGOŁĘKA z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na wysokość stawki czynszu za dzierżawę działki nr 250/16, stanowiącej własność Gminy Długołęka, położonej w obrębie wsi Borowa.
 19. ZARZĄDZENIE NR 190/2022 WÓJTA GMINY DŁUGOŁĘKA z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie oddania w użyczenie części nieruchomości gminnej, obejmującej część działki nr 252/44, ob. Długołęka.
 20. ZARZĄDZENIE NR 191/2022 WÓJTA GMINY DŁUGOŁĘKA z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na najem części nieruchomości obejmującej część działki nr 189/1, obręb Szczodre wraz z dostępem do stawu w Parku w Szczodrem z przeznaczeniem na prowadzenie wypożyczalni kajaków.
 21. Ogłoszenie o konkursie ofert na dzierżawę części nieruchomości gruntowej z dwoma kortami tenisowymi, zlokalizowanej w Długołęce, z przeznaczeniem na prowadzenie sezonowej działalności sportowo-rekreacyjnej i szkoleniowej.
 22. ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY DŁUGOŁĘKA w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gminnych, obejmujące części dwóch działek tj. nr 332/2, ob. Długołęka oraz 253/7 ob. Kiełczów.
 23. Zarządzenie Nr 195/2022 Wójta Gminy Długołęka z dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Długołęka przeznaczonej do oddania w dzierżawę, położonej w obrębie wsi Piecowice.
 24. ZARZĄDZENIE NR 217/2022 WÓJTA GMINY DŁUGOŁĘKA z dnia 29 czerwca 2022 r.w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na wysokość stawki czynszu za najem na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Długołęka.
 25. ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY DŁUGOŁĘKA z dnia 6 lipca 2022 r. NR 227/2022 w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Długołęka, oznaczonej jako działka nr 40/3, obręb wsi Piecowice.
 26. Zarządzenie Nr 228/2022 Wójta Gminy Długołęka z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Długołęka przeznaczonych do oddania w dzierżawę, położonej w obrębie wsi Kamień
 27. Zarządzenie Nr 243/2022 Wójta Gminy Długołęka z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na wysokość stawki czynszu za dzierżawę działki nr 250/16, stanowiącej własność Gminy Długołęka, położonej w obrębie wsi Borowa.
 28. Zarządzenie Nr 266/2022 Wójta Gminy Długołęka z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na wysokość stawki czynszu za najem na czas nieoznaczony części nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Długołęka.
 29. Zarządzenie Nr 271/2022 Wójta Gminy Długołęka z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Długołęka na rzecz Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie- Jeziornie.
 30. Zarządzenie Nr 275/2022 Wójta Gminy Długołęka z dnia 3 sierpnia 2022 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Długołęka przeznaczonych do oddania w dzierżawę, działka położona w obrębie wsi Wilczyce
 31. Zarządzenie Nr 276/2022 Wójta Gminy Długołęka z dnia 3 sierpnia 2022 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Długołęka przeznaczonych do oddania w dzierżawę, działka położona w obrębie wsi Bierzyce
 32. Zarządzenie Nr 310/2022 Wójta Gminy Długołęka z dnia 5.09.2022 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gminnej, obejmującej część działki nr 98, obręb Wilczyce (data publikacji: 5.09.2022)
 33. Zarządzenie Nr 309/2022 Wójta Gminy Długołęka z dnia 5.09.2022 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gminnej, obejmującej część działki nr 470/9, obręb Kiełczów (data publikacji 5.09.2022)
 34. Zarządzenie Nr 340/2022 Wójta Gminy Długołęka z dnia 4 października 2022 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnej, obejmującej działkę nr 53/2, obręb wsi Bąków. (data publikacji: 5.10.2022)
 35. Zarządzenie Nr 344/2022 Wójta Gminy Długołęka z dnia 10 października 2022 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Długołęka oraz będących. (data publikacji: 10.10.2022)
 36. Zarządzenie Nr 355/2022 Wójta Gminy Długołęka z dnia 25 października 2022 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Długołęka przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie wsi Siedlec.
 37. Zarządzenie Nr 359/2022 Wójta Gminy Długołęka z dnia 28 października 2022 r. w sprawie oddania w najem w trybie bezprzetargowym części zabudowanej nieruchomości gminnej, obejmującej część działki nr 391, ob. Siedlec. (data publikacji: 28.10.2022)
 38. Zarządzenie Nr 410/2022 Wójta Gminy Długołęka z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gminnej, obejmującej część działki nr 332/2, obręb wsi Długołęka (data publikacji: 2.12.2022)
 39. Zarządzenie Nr 411/2022 Wójta Gminy Długołęka z dnia 5 grudnia 2022 r.w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gminnych, obejmujących części działek nr 258, obręb wsi Brzezia Łąka i nr 78/5, obręb Łozina (data publikacji: 06.12.2022)
 40. Zarządzenie Nr 428/2022 Wójta Gminy Długołęka z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiących własność gminy Długołęka, przeznaczonych do oddania w dzierżawę (data publikacji: 13.12.2022)
 41. Zarządzenie Nr 2/2023 Wójta Gminy Długołęka z dnia 3 stycznia 2023 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Długołęka przeznaczonej do oddania w użyczenie, położonej w obrębie wsi Brzezia Łąka. (data publikacji: 3.01.2023)
 42. Zarządzenie Nr 5/2023 Wójta Gminy Długołęka z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gminnej, obejmującej działkę nr 53/2, obręb wsi Bąków (data publikacji: 9.01.2023)
 43. Zarządzenie Nr 6/2023 Wójta Gminy Długołęka z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Długołęka przeznaczonej do oddania w użyczenie, położonej w obrębie wsi Kiełczów. (data publikacji: 10.01.2023)
 44. Zarządzenie Nr 75/2023 Wójta Gminy Długołęka z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Długołęka, położonych w obrębie wsi Długołęka (data publikacji: 9.03.2023)
 45. Zarządzenie nr 85/2023 Wójta Gminy Długołęka z dnia 17 marca 2023 r. w sprawie nabycia do zasobu gminnego nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 419/14 położonej w obrębie wsi Długołęka.
 46. Zarządzenie Nr 129/2023 Wójta Gminy Długołęka z dnia 18.04.2023 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Długołęka, położonych w obrębie wsi Długołęka. (data publikacji: 18.04.2023)
 47. Zarządzenia Nr 133/2023 Wójta Gminy Długołęka z dnia 24.04.2023 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Długołęka działki nr 332/1 położonej w obrębie wsi Długołęka. (data publikacji: 24.04.2023)
 48. Zarządzenie NR 137/2023 Wójta Gminy Długołęka z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gminnej, obejmującej części działki tj. nr 332/2, ob. Długołęka (data publikacji: 28.04.2023)
 49. ZARZĄDZENIE NR 139/2023 WÓJTA GMINY DŁUGOŁĘKA z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gminnej, obejmującej części działki tj. nr 190/2, ob. Szczodre (data publikacji: 28.04.2023)
 50. Zarządzenie Nr 174/2023 Wójta Gminy Długołęka z dnia 6 czerwca 2023 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiącej własność gminy Długołęka, przeznaczonej do oddania w dzierżawę (data publikacji: 6.06.2023 r.)
 51. Zarządzenie Nr 175/2023 Wójta Gminy Długołęka z dnia 12 czerwca 2023 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Długołęka przeznaczonej do oddania w użyczenie, położonej w obrębie wsi Januszkowice. (data publikacji: 12.06.2023 r.)
 52. Zarządzenie Nr 177/2023 Wójta Gminy Długołęka z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gminnej, obejmującej część działki nr 421/22, ob. Długołęka. (data publikacji: 14.06.2023 r.)
 53. Zarządzenie Nr 179/2023 Wójta Gminy Długołęka z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiącej własność gminy Długołęka, przeznaczonej do oddania w dzierżawę (data publikacji: 14.06.2023 r.)
 54. Zarządzenie Nr 230/2023 Wójta Gminy Długołęka z dnia 12.07.2023 r. w sprawie projektu list osób weryfikowanych w 2023 roku, z którymi może być zawarta umowa na najem socjalny lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Długołęka (data publikacji: 12.07.2023 r.)
 55. Zarządzenie Nr 238/2023 Wójta Gminy Długołęka z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Długołęka, położonych w obrębie wsi Januszkowice i Pruszowice (data publikacji: 14.07.2023 r.)
 56. Zarządzenie Nr 239/2023 Wójta Gminy Długołęka z dnia 14 lipca 2023 r., w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Długołęka przeznaczonych do oddania w dzierżawę, działka położona w obrębie wsi Wilczyce (data publikacji: 14.07.2023 r.)
 57. Zarządzenie Nr 252/2023 Wójta Gminy Długołęka z dnia 26 lipca 2023 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiącej własność gminy Długołęka, przeznaczonej do oddania w dzierżawę. (data publikacji 26.07.2023 r.)
 58. Zarządzenie Nr 253/2023 Wójta Gminy Długołęka z dnia 26 lipca 2023 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości oznaczonej jako część działki nr 506, obręb wsi Długołęka (data publikacji: 26.07.2023 r.)
 59. Zarządzenie Nr 254/2023 Wójta Gminy Długołęka z dnia 26 lipca 2023 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości obejmującej dwie części działki nr 286/27, obręb wsi Kiełczów (data publikacji: 26.07.2023 r.)
 60. Zarządzenie Nr 255/2023 Wójta Gminy Długołęka z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie ustalenia ostatecznej listy osób weryfikowanych w roku 2023, z którymi może być zawarta umowa o najem socjalny lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Długołęka (data publikacji: 27.07.2023 r.)
 61. Zarządzenie Nr 302/2023 Wójta Gminy Długołęka z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej prawo użytkowania wieczystego Gminy Długołęka przeznaczonej do oddania w użyczenie, położonej w obrębie wsi Piecowice. (data publikacji 30.08.2023 r.)
 62. Zarządzenie Nr 331/2023 Wójta Gminy Długołęka z dnia 9 października 2023 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Długołęka, przeznaczonych do oddania w dzierżawę (data publikacji: 09.10.2023 r.)
 63. Zarządzenie Nr 354/2023 Wójta Gminy Długołęka z dnia 23 października 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 359/2022 Wójta Gminy Długołęka z dnia 28 października 2022 r. w sprawie oddania w najem w trybie bezprzetargowym części zabudowanej nieruchomości gminnej, obejmującej część działki nr 391, ob. Siedlec. (data publikacji: 23.10.2023 r.)
 64. Zarządzenie Nr 364/2023 Wójta Gminy Długołęka z dnia 30 października 2023 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części zabudowanej nieruchomości gminnej, obejmującej działkę nr 311/4, ob. Długołęka. (data publikacji: 30.10.2023 r.)
 65. Zarządzenie Nr 365/2023 Wójta Gminy Długołęka z dnia 30 października 2023 r. w sprawie przekazania w administrowanie Zespołowi Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Jednostek Oświatowych w Długołęce pomieszczeń w budynku, zlokalizowanym na działce nr 311/4 w obrębie wsi Długołęka. (data publikacji: 3.11.2023 r.)
 66. Zarządzenie Nr 368/2023 Wójta Gminy Długołęka z dnia 3 listopada 2023 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie przetargu, obręb wsi Szczodre (data publikacji: 3.11.2023 r.)
 67. Zarządzenie Nr 389/2023 Wójta Gminy Długołęka z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiącej własność gminy Długołęka, przeznaczonych do zamiany. (data publikacji: 17.11.2023 r.)
 68. Zarządzenie Nr 390/2023 Wójta Gminy Długołęka z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie nabycia do zasobu gminnego nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 419/8 położonej w obrębie wsi Domaszczyn. (data publikacji: 20.11.2023 r.)
 69. Zarządzenie Nr 407/2023 Wójta Gminy Długołęka z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie nabycia do zasobu Gminy Długołęka nieruchomości obejmującej działki nr 156/23 i 156/26, położonej w obrębie wsi Mirków. (data publikacji 23.11.2023 r.)
 70. Zarządzenie Nr 408/2023 Wójta Gminy Długołęka z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia przetargów nieograniczonych na wysokość stawek czynszu za dzierżawę powierzchni z przeznaczeniem na ustawienie mobilnych punktów gastronomicznych oraz rowerów kawowych na części działek w Parku w Szczodrem (data publikacji: 27.11.2023 r.)
 71. Zarządzenie Nr 427/2023 Wójta Gminy Długołęka z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 408/2023 Wójta Gminy Długołęka z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia przetargów nieograniczonych na wysokość stawek czynszu za dzierżawę powierzchni z przeznaczeniem na ustawienie mobilnych punktów gastronomicznych oraz rowerów kawowych na części działek w Parku w Szczodrem. (data publikacji: 19 grudnia 2023 r.)

Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich projekt Unii Europejskiej, gdzie umieszczone są flaga Polska, Flaga Unijna, Herb Długołęki, Logo Funduszy Europejskich