Kategoria:
Data publikacji: 25.11.2021r.
Drukuj

Zobacz aktualne oferty z zakresu gminnych nieruchomości

Drodzy mieszkańcy, w tym miejscu na naszej stronie publikować będziemy zarządzenia wójta, dotyczące nieruchomości gminnych.
 1. Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Długołęka przeznaczonych do oddania w dzierżawę – Długołęka działka nr 332/2.
 2. Działka gminna 248/2 położona w południowo-zachodniej części gminy Długołęka we wsi Kiełczów
 3. W sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu części nieruchomości stanowiącej własność gminy Długołęka przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie wsi Pasikurowice.
 4. W sprawie sporządzenie i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Długołęka przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym – Brzezia Łąka.
 5. W sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gminnej, obejmującej część działki nr 253/7, obręb wsi Kiełczów
 6. W sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Długołęka, położonej w obrębie wsi Brzezia Łąka.
 7. W sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Długołęka, oznaczonej jako część działki nr 258, obręb wsi Brzezia Łąka.
 8. W sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Długołęka, oznaczonej jako działka nr 6, obręb wsi Godzieszowa.
 9. W sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego ograniczonego na zbycie części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 114/8 obręb Domaszczyn.
 10. W sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Długołęka przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 18 miesięcy.
 11. W sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu części nieruchomości stanowiących własność gminy Długołęka przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.
 12. ZARZĄDZENIE NR 157/2022 WÓJTA GMINY DŁUGOŁĘKA z dnia 4 maja 2022 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Długołęka przeznaczonych do oddania w najem na czas nieoznaczony, położonych w obrębie wsi Długołęka.
 13. Wójt Gminy Długołęka Długołęka, ul. Robotnicza 12, 55 – 095 Mirków podaje do publicznej wiadomości wykaz części nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Gminy Długołęka położonej w obrębie wsi Mirków.
 14. ZARZĄDZENIE NR 161/2022 WÓJTA GMINY DŁUGOŁĘKA z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu części nieruchomości stanowiących własność Gminy Długołęka przeznaczonych do oddania w użyczenie, położonych w obrębie wsi Długołęka.
 15. ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY DŁUGOŁĘKA z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnej, obejmującej działkę nr 158, obręb wsi Kamień.
 16. ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY DŁUGOŁĘKA z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gminnej, obejmującej część działki nr 332/2, ob.Długołęka.

Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich projekt Unii Europejskiej, gdzie umieszczone są flaga Polska, Flaga Unijna, Herb Długołęki, Logo Funduszy Europejskich