Herb Gminy Długołęka Trawa na tle lasu i nieba

PORTAL

Dla mieszkańca

Gmina przyjazna seniorom

Bale seniora

Bale seniora

Bale seniora to tradycja Gminy Długołęka. Co roku odbywają się...

Aktualności

Zobacz wszystkie
Obwieszczenie
Data publikacji: 24.06.2021r.

Obwieszczenie

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Długołęka dla terenu położonego w obrębie Piecowice, o...

Obwieszczenie
Data publikacji: 24.06.2021r.

Obwieszczenie

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów: w obrębie wsi Długołęka – MPZP DŁUGOŁĘKA XVII, w obrębie wsi...

Korekty w funkcjonowaniu komunikacji zbiorowej
Data publikacji: 23.06.2021r.

Korekty w funkcjonowaniu komunikacji zbiorowej

Wczoraj informowaliśmy, że w poniedziałek - 28 czerwca - w godz. 8-17 z ruchu wyłączona zostanie ul. Rzeczna w Kiełczowie, w związku z naprawą nawierzchni na całej jej długości. Dziś...

Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich projekt Unii Europejskiej, gdzie umieszczone są flaga Polska, Flaga Unijna, Herb Długołęki, Logo Funduszy Europejskich