Drukuj

RODO

Klauzula informacyjna RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że Państwa dane osobowe, które przetwarzamy, są bezpieczne i przetwarzane są zgodnie z zasadami wskazanymi w przepisach RODO

Dane administratora danych osobowych:

Wójt Gminy Długołęka
ul. Robotnicza 12
55-095 Długołęka
tel. 71 32 30 203

Inspektor danych osobowych:

Kancelaria Prawna Leśny i Wspólnicy Sp. z o.o.
z siedzibą w Gnieźnie, ul. Platanowa 15,
tel. 61 424 40 33
iod@gmina.dlugoleka.pl

Cel przetwarzania danych:

Państwa dane przetwarzane są tylko w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach, w ramach obowiązków wynikających z odpowiednich przepisów prawa, jakie ciążą na Urzędzie Gminy Długołęka, jako jednostce samorządu terytorialnego i w zakresie minimalnym dla zrealizowania celu ich przetwarzania.

Aktualności

Obwieszczenia
Obwieszczenie
Data publikacji: 24.06.2021r.

Obwieszczenie

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Długołęka dla terenu położonego w obrębie Piecowice, o...

Obwieszczenia
Obwieszczenie
Data publikacji: 24.06.2021r.

Obwieszczenie

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów: w obrębie wsi Długołęka – MPZP DŁUGOŁĘKA XVII, w obrębie wsi...

Z życia gminy
Regulamin strefy kibica
Data publikacji: 14.06.2021r.

Regulamin strefy kibica

Prosimy zapoznać się z zasadami, które obowiązują na terenie strefy kibica w Kiełczowie, a odwiedzających strefę - o przestrzeganie...

Pozostałe
Spędź wakacje z WOT
Data publikacji: 11.06.2021r.

Spędź wakacje z WOT

Nigdy nie służyłeś w wojsku? Odbędziesz 16-dniowe szkolenie podstawowe. Jesteś żołnierzem rezerwy? Przejdziesz 8-dniowe szkolenie wyrównawcze....

Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich projekt Unii Europejskiej, gdzie umieszczone są flaga Polska, Flaga Unijna, Herb Długołęki, Logo Funduszy Europejskich