Producencie rolny! Pamiętaj o obowiązku szkolenia i badania opryskiwaczy!
Kategoria: Ochrona środowiska
Data publikacji: 16.03.2023r.
Drukuj

Producencie rolny! Pamiętaj o obowiązku szkolenia i badania opryskiwaczy!

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu Oddział we Wrocławiu informuje, że art. 145 ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (Dz. U. z 2023 r. poz. 412) uchyla art. 15 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.).

W związku z powyższym w myśl art. 169 pkt 1 ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 z dniem 4 maja 2023 r. zostanie przywrócony obowiązek posiadania ważnych zaświadczeń o ukończeniu szkolenia w zakresie środków ochrony roślin oraz obowiązek badania sprzętu do stosowania środków ochrony roślin przez producentów rolnych.

  • Pierwsze badanie nowego sprzętu należy wykonać nie później niż po upływie 5 lat od dnia jego nabycia.
  • Badania opryskiwaczy polowych i sadowniczych należy wykonywać co 3 lata.
  • Szkolenia w zakresie środków ochrony roślin należy odbywać co 5 lat.
Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich projekt Unii Europejskiej, gdzie umieszczone są flaga Polska, Flaga Unijna, Herb Długołęki, Logo Funduszy Europejskich