Rusza konkurs na Najładniejszą Ozdobę Wielkanocną w 2023 roku
Kategoria: Z życia gminy
Data publikacji: 15.03.2023r.
Drukuj

Rusza konkurs na Najładniejszą Ozdobę Wielkanocną w 2023 roku

Wójt Gminy Długołęka Wojciech Błoński serdecznie zaprasza do udziału w tegorocznym konkursie na Najładniejszą Ozdobę Wielkanocną w 2023 roku

Przedmiotem konkursu jest wykonanie ozdób wielkanocnych oraz palm wielkanocnych.

Kto może wziąć udział w konkursie?

Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Gminy Długołęka oraz Koła Gospodyń Wiejskich, rady sołeckie, stowarzyszenia i inne grupy działające na rzecz obszarów wiejskich zarejestrowane lub działające na terenie Gminy Długołęka.

Termin i miejsce składania prac

Pracę wraz z wypełnioną i podpisaną kartą zgłoszeniową należy dostarczyć do dnia 3 kwietnia 2023 r. do Urzędu Gminy Długołęka przy ul. Robotniczej 12 w godzinach pracy Urzędu (pokój 127). Karta zgłoszeniowa oraz regulamin konkursu dostępne są w załącznikach na dole strony oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 06.04.2023 r. na stronie internetowej www.gmina.dlugoleka.pl i profilu Gminy Długołęka na Facebooku.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich projekt Unii Europejskiej, gdzie umieszczone są flaga Polska, Flaga Unijna, Herb Długołęki, Logo Funduszy Europejskich