Kategoria: Ochrona środowiska

<strong>Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „Odbiór, transport i  zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Długołęka”</strong>

Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „Odbiór, transport i  zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Długołęka”

Wójt Gminy Długołęka zgodnie z art. 6c ust.3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r., poz. 2519 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze przeprowadzenia...

Wniosek o zakup preferencyjny węgla

Wniosek o zakup preferencyjny węgla

Realizując zapisy ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego udostępniamy wniosek o zakup preferencyjny węgla. Należy pamiętać, iż do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która...

Inne aktualności

Pozostałe
W Brzeziej Łące lała się krew!
Data publikacji: 25.01.2023r.

W Brzeziej Łące lała się krew!

W poniedziałek, 23 stycznia 2023  r. w świetlicy wiejskiej w Brzeziej Łące lała się krew - w szczytnym celu, podczas 15. akcji oddawania krwi organizowanej przez gminny Klub HDK, we...

Rodzina i zdrowie
Potrzebna krew!
Data publikacji: 09.01.2023r.

Potrzebna krew!

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu przy ul. Czerwonego Krzyża 5/9 zaprasza wszystkich zdrowych mieszkańców Wrocławia i Dolnego...

Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich projekt Unii Europejskiej, gdzie umieszczone są flaga Polska, Flaga Unijna, Herb Długołęki, Logo Funduszy Europejskich