Aktualności

Znamy terminy tegorocznych Balów Seniora!

Znamy terminy tegorocznych Balów Seniora!

Po przerwie wywołanej przez pandemię koronawirusa wracamy z wyczekiwanymi przez naszych seniorów wydarzeniami. Na przestrzeni trzech tygodni na przełomie stycznia i lutego odbędzie się aż 9 Balów...

W Brzeziej Łące lała się krew!

W Brzeziej Łące lała się krew!

W poniedziałek, 23 stycznia 2023  r. w świetlicy wiejskiej w Brzeziej Łące lała się krew - w szczytnym celu, podczas 15. akcji oddawania krwi organizowanej przez gminny Klub HDK, we współpracy z Sołtysem, Radą Sołecką, Radnymi z klubu...

Informacja dotycząca komisji wojskowej 2023

Informacja dotycząca komisji wojskowej 2023

Informujemy, że w roku 2023 kwalifikacji wojskowej jako rocznik podstawowy będą podlegali mężczyźni urodzeni w roku 2004, ponadto wzywani będą mężczyźni urodzeni w latach 1999-2003, którzy do tej pory nie stawili się w Powiatowej...

<strong>Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „Odbiór, transport i  zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Długołęka”</strong>

Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „Odbiór, transport i  zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Długołęka”

Wójt Gminy Długołęka zgodnie z art. 6c ust.3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r., poz. 2519 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze przeprowadzenia...

Inne aktualności

Rodzina i zdrowie
Potrzebna krew!
Data publikacji: 09.01.2023r.

Potrzebna krew!

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu przy ul. Czerwonego Krzyża 5/9 zaprasza wszystkich zdrowych mieszkańców Wrocławia i Dolnego...

Obwieszczenia
Obwieszczenie
Data publikacji: 27.12.2022r.

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów: w obrębie wsi Długołęka - MPZP DŁUGOŁĘKA XXI, w obrębie wsi...

Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich projekt Unii Europejskiej, gdzie umieszczone są flaga Polska, Flaga Unijna, Herb Długołęki, Logo Funduszy Europejskich