Kopciuchy do wymiany!
Kategoria:
Data publikacji: 12.12.2023r.
Drukuj

Kopciuchy do wymiany!

Od 1 września 2023 r. w naszej gminie funkcjonuje program „Ciepłe Mieszkanie” skierowany do osób fizycznych, posiadających tytuł prawny do lokalu wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, w którym wydzielono więcej niż dwa lokale (w tym przynajmniej dwa samodzielne lokale mieszkalne).

Kwota pozyskanej przez Gminę Długołęka dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu to 2 675 000 zł, łącznie na realizację ok. 120 przedsięwzięć. Nabór wniosków jest ciągły, będzie prowadzony do 30 września 2025 r. lub do wyczerpania środków.

Wnioski do programu należy składać przed przystąpieniem do realizacji przedsięwzięcia, wszelkie działania powinny być podejmowane po zawarciu umowy z gminą!

Za przedsięwzięcie w ramach programu uznaje się demontaż nieefektywnego źródła/źródeł ciepła oraz zakup i montaż: pompy ciepła typu powietrze-woda, pompy ciepła powietrze-powietrze, kotła gazowego kondensacyjnego, kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie (o obniżonej emisyjności cząstek stałych o wartości ≤ 20 mg/m3), ogrzewania elektrycznego, instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji ciepłej wody użytkowej, wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Dodatkowo kosztem kwalifikowanym jest również zakup i montaż stolarki okiennej i drzwiowej.

Szczegółowe informacje dotyczące programu dostępne są na stronie internetowej gminy pod adresem: https://gmina.dlugoleka.pl/ochrona-srodowiska/program-cieple-mieszkanie/

Przed przystąpieniem do programu należy zapoznać się z treścią Programu Priorytetowego, rodzajem kosztów kwalifikowanych oraz wymaganiami technicznymi, a także regulaminem naboru wniosków. Dokumentacja dostępna jest pod adresem: https://dlugoleka.bip.net.pl/kategorie/71-wydzial-ochrony-srodowiska/artykuly/869-dokumentacja-konkursowa-do-programu-priorytetowego-cieple-mieszkanie?lang=PL

Zachęcamy również do skorzystania z Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Programu Czyste Powietrze, w ramach którego można ubiegać się o dofinansowanie dla budynków jednorodzinnych.

Dodatkowo informujemy, że w styczniu 2024 r. ponownie ruszy nabór do „Gminnego Programu wymiany kopciuchów”, w ramach którego właściciele budynków jednorodzinnych mogą uzyskać dofinansowanie do zakupu efektywnego źródła ciepła w wysokości 5000 zł, natomiast właściciele budynków wielorodzinnych w wysokości 3000 zł.

Przypominamy, że zgodnie z uchwałą antysmogową dla województwa dolnośląskiego do lipca 2024 r. powinny zostać zlikwidowane wszystkie źródła, które nie spełniają wymagań trzeciej klasy emisyjności, tj. tzw. „kopciuchy”.

Szczegółowe informacje dotyczące programu można uzyskać pod numerami telefonów: 71-32-30-273 (Program Czyste Powietrze i program gminny) lub 71-32-30-275 (Program Ciepłe Mieszkanie).

Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich projekt Unii Europejskiej, gdzie umieszczone są flaga Polska, Flaga Unijna, Herb Długołęki, Logo Funduszy Europejskich