Zmiana stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
Kategoria: Ochrona środowiska
Data publikacji: 01.07.2022r.
Drukuj

Zmiana stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

.

Uchwałą Rady Gminy Długołęka nr XLIV/530/22 z dnia 23 czerwca 2022 r. zmieniona została stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Od 1 sierpnia 2022 roku stawka na mieszkańca wynosi 26,00 zł miesięcznie. W związku ze zmianą stawki w trakcie trwania kwartału poniżej znajduje się tabela z wyliczonymi opłatami, w zależności od ilości mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

Terminy wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pozostają bez zmian tj.:
1) za I kwartał do dnia 15 stycznia danego roku,
2) za II kwartał do 15 kwietnia danego roku,
3) za III kwartał do 15 lipca danego roku,
4) za IV kwartał do 15 października danego roku.

W razie pytań proszę dzwonić do wydziału ochrony środowiska Urzędu Gminy Długołęka tel. 71-323-02-71, e-mail: k.urbaniak@gmina.dlugoleka.pl

Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich projekt Unii Europejskiej, gdzie umieszczone są flaga Polska, Flaga Unijna, Herb Długołęki, Logo Funduszy Europejskich