Wizyta studyjna w partnerskim mieście Velen
Kategoria: Pozostałe
Data publikacji: 07.12.2022r.
Drukuj

Wizyta studyjna w partnerskim mieście Velen

Przedstawiciele Gminy Długołęka odbyli wizytę studyjną w partnerskim mieście Velen. Wizyta odbyła się w ramach projektu "Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach wizyty Emil Sozański i Agata Ratajczak omówili korzyści wynikające z realizacji projektu w zakresie dostępności usług dla osób o szczególnych potrzebach. Podczas spotkania zaprezentowano film pokazujący szereg zmian jakie zaszły w naszej gminie dzięki wdrożeniu Modelu Dostępnej Gminy.

Ponadto nasi pracownicy uczestniczyli w jarmarku bożonarodzeniowym celem wymiany dobrych praktyk w zakresie przygotowania dużej imprezy o charakterze publicznym z uwzględnieniem potrzeb osób o szczególnych potrzebach.

Ostatniego dnia wizyty wszyscy wspólnie starali się wypracować ostateczną wersję modelu „Dostępna Gmina”.

Podczas wizyty pani Dagmar Jeske – Burmistrz miasta Velen przekazano zaproszenie wójta Wojciecha Błońskiego na przyszłoroczne Dni Gminy Długołęka oraz wręczono list intencyjny o przedłużeniu współpracy, której 20-lecie będziemy świętować w przyszłym roku.

Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich projekt Unii Europejskiej, gdzie umieszczone są flaga Polska, Flaga Unijna, Herb Długołęki, Logo Funduszy Europejskich