Kategoria: Pozostałe

Zawiadomienie

Zawiadomienie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą "Przebudowa i rozbudowa pawilonu stacji paliw” na części działki nr 98/5 obręb...

Kwalifikacja Wojskowa 2024

Kwalifikacja Wojskowa 2024

Celem kwalifikacji wojskowej jest wprowadzenie danych do ewidencji wojskowej oraz określenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby wojskowej osób podlegających obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej oraz tych,...

Inne aktualności

Obwieszczenia
Obwieszczenie
Data publikacji: 16.02.2024r.

Obwieszczenie

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Bierzyce - MPZP BIERZYCE II, dla obszaru w obrębie Dobroszów - MPZP DOBROSZÓW II,...

Obwieszczenia
Data publikacji: 14.02.2024r.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wydaniu decyzji Nr 1-Pgz-14/24 z dnia 8 lutego 2024 r. zezwalającej na wejście na teren nieruchomości, stanowiącej dz. nr 159/21 i 156/3 obręb Mirków,...

Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich projekt Unii Europejskiej, gdzie umieszczone są flaga Polska, Flaga Unijna, Herb Długołęki, Logo Funduszy Europejskich