Utrzymanie dróg na terenie gminy Długołęka w okresie zimowym
Kategoria: Z życia gminy
Data publikacji: 16.12.2022r.
Drukuj

Utrzymanie dróg na terenie gminy Długołęka w okresie zimowym

Weszliśmy w okres zimowy, występują opady śniegu, a więc pojawiają się pytania o odśnieżanie dróg i do kogo zgłaszać ewentualne problemy.

Powyższa mapa pokazuje głównie drogi na terenie gminy, którymi gmina nie zarządza. Nie została na nią naniesiona wschodnia obwodnica Wrocławia, która lada moment zostanie otwarta, a zarządzana będzie przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei.

Poniżej wykaz dróg powiatowych na terenie naszej gminy

Lp.Nr drogiPrzebieg drogiGminaDługość drogi [km]
11341D(Skarszyn) gr. gminy – Łozina – Budziwojowice – Łosice – Szczodre – W-368 (Długołęka)Długołęka9,840
21371D(Skarszyn) gr. gminy – Godzieszowa – Siedlec – Pasikurowice – gr. gminy (Krzyżanowice)Długołęka6,692
31453D(Rzędziszowice) gr. gminy – Węgrów –  Bierzyce – Łozina – Bąków – Olszyca – gr. gminy (Wrocław)Długołęka12,670
41472D(Węgrów) 1453D – Jaksonowice – gr. gminy (Dobrzeń)Długołęka3,603
51480D(Dobroszyce) gr. gminy – Stępin – W-368 (Borowa)Długołęka3,696
61907D(Boleścin) gr. gminy – Krakowiany – 1453D (Węgrów)Długołęka3,004
71909D(Siedlec) 1371D – Tokary – 1341D (Łozina)Długołęka3,905
81910D(Pasikurowice) 1371D  – Bukowina – 1453DDługołęka3,693
91912D(Łosice) 1911D  –  1913D (Dobroszów Oleśnicki)Długołęka1,863
101913D(Jaksonowice) 1472D – Januszkowice – Dobroszów Oleśnicki – 1341DDługołęka6,868
111914D(Januszkowice) 1913D  –  1480D (Stępin)Długołęka3,567
121916DK8 – Stary Mirków –  1920D (Kiełczów)Długołęka3,520
131917D(Wrocław) gr. gminy – Wilczyce – 1920D (Kiełczów)Długołęka3,261
141918D(Długołęka, przejazd PKP) W-446 – Kamień – Piecowice – 1920D (Kiełczów)Długołęka7,723
151919D(Piecowice) 1918D – Bielawa – 1921D (Raków)Długołęka5,470
161920D(Wrocław – Psie Pole) gr. gminy – Kiełczów – Śliwice – Pietrzykowice – Brzezia Łąka – Kątna – Oleśniczka –
gr. gminy (Piszkowa)
Długołęka13,819
171921D(Borowa, przejazd PKP) W-440 – Raków – Mydlice – 1920D (Oleśniczka)Długołęka6,088
181922D(Kiełczów) 1917D – Kiełczówek – gr. gminyDługołęka3,408
102,690

Wykaz dróg, za których zarządzanie odpowiada gmina Długołęka, gdzie jest również wskazany ich standard, czyli priorytet w ich odśnieżaniu:

Warto również się zapoznać ze standardami zimowego utrzymania dróg w gminie, gdzie znajdują się szczegółowe informacje na temat działań podejmowanych w danym standardzie:

standardopis stanu utrzymania drogi dla danego standardudopuszczalne odstępstwa od standardu – po ustaniu opadów śniegudopuszczalne odstępstwa od standardu – od stwierdzenia występowania zjawisk śliskości zimowej
IIIJezdnia odśnieżona na całej szerokości.
Jezdnia posypana na:
1.  skrzyżowaniach z drogami,
2.  skrzyżowaniach z koleją,
3. odcinkach o pochyleniu 4%
4.  przystankach autobusowych,
innych miejscach ustalonych przez zarząd drogi
·  luźny – 5 godz.
·  zajeżdżony – występuje
·  zaspy, języki śniegowe: 
– lokalnie 5 godz.
·  języki śniegowe – lokalnie 5 godz.
—————————————-
utrudnienie dla samochodów osobowych
W miejscach wyznaczonych
·   gołoledź – 5 godz.
·   szron – 5 godz.
·   szadź – 5 godz.
·   śliskość pośniegowa –
5 godz.
lodowica – 5 godz.
IVJezdnia odśnieżona na całej szerokości.
Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu.
Dotyczy jezdni i poboczy:
·  luźny – 8 godz.
·   zajeżdżony – występuje
·   języki śnieżne – występują
·   zaspy – do 8 godz.
—————————————
dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz.
W miejscach wyznaczonych
·   gołoledź – 8 godz.
·   śliskość pośniegowa – 8 godz.
·   lodowica – 8 godz.
 
VJezdnia odśnieżona, w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek.
Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu
·  śnieg luźny – 10 godz.
·  zajeżdżony – występuje
·  nabój śnieżny – występuje
·  zaspy – występują do 24 godz.
—————————————
dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz.
w miejscach wyznaczonych:
·  gołoledź – 10 godz.
śliskość pośniegowa – 10 godz.

Potrzebne kontakty do zarządców dróg:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 

Adres: ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa

tel.: +48 22 375 88 88

e-mail: kontakt@gddkia.gov.pl


Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu

Adres: ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław

Dział Obsługi Jednoski 7.00-15.00

w godz. 15.00 – 7.00 możliwość nagrania zgłoszenia

Telefon: 71 39 17 196


Starostwo Powiatowe we Wrocławiu

ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław

Referat – Obwód drogowy w Sulimowie (obejmujący swym zakresem obszar naszej gminy)

Kierownik Referatu – Filip Datko
tel. 71 31 16 616, e-mail: wdit@powiatwroclawski.pl


Urząd Gminy Długołęka

Ul. Robotnicza 12, 55-095 Długołęka

Infrastruktura drogowa – Sławomir Rubak – tel. 71 32 30 214

Wykonawca odpowiadający za utrzymanie dróg w gminie Długołęka:

Osoba do kontaktu – Adam Mrowiński – tel. 609 994 488

Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich projekt Unii Europejskiej, gdzie umieszczone są flaga Polska, Flaga Unijna, Herb Długołęki, Logo Funduszy Europejskich