Rola rolnika, by upadku unikał
Kategoria: Rodzina i zdrowie
Data publikacji: 19.12.2022r.
Drukuj

Rola rolnika, by upadku unikał

Od wielu lat najliczniejszą grupę wypadkową wśród rolników stanowią upadki osób.

Rolnicy ulegają im najczęściej na podwórzach gospodarstw rolnych, podczas wchodzenia i schodzenia z drabin lub schodów, a także w trakcie przemieszczenia się w pomieszczeniach gospodarczych.
Do wypadków tych dochodzi najczęściej wskutek:

 • złego stanu nawierzchni podwórzy,
 • braku wydzielonych ciągów komunikacyjnych,
 • nie uprzątania i zastawiania zbędnymi przedmiotami przejść i ciągów komunikacyjnych,
 • użytkowania drabin będących w złym stanie technicznym, zbyt krótkich, nieposiadających zabezpieczeń przed osunięciem i przewróceniem,
 • złego stanu technicznego schodów oraz braku poręczy.

Liczna grupa urazów w gospodarstwie rolnym powstaje w wyniku upadków z ciągników, przyczep
i maszyn rolniczych. Wśród najczęstszych przyczyn ich występowania obserwujemy głównie:

 • nieprawidłowy sposób wchodzenia i schodzenia z maszyn rolniczych, tj. przodem do wyjścia, po stopniach kabiny lub drabinkach, bez przytrzymywania się rękoma,
 • niestosowanie prawidłowo skonstruowanych i sprawnych drabin, podestów, wózków.

Upadkami osób w rolnictwie skutkowało również niestosowanie odpowiednich podestów roboczych, zabezpieczeń na rusztowaniach, a także używanie do pracy nieodpowiedniego, wyeksploatowanego
i zabrudzonego obuwia.

KRUS apeluje i zaleca:

 • wyrównać i utwardzić nawierzchnię podwórzy,
 • nie zastawiać schodów, ciągów komunikacyjnych i wejść do pomieszczeń,
 • w okresie zimowym, zadbać o odśnieżanie i posypywanie piaskiem lub popiołem przejść
  i ciągów komunikacyjnych w gospodarstwie,
 • nie montować progów i stopni w otworach drzwiowych,
 • używać obuwia na podeszwie protektorowanej, ściśle przylegającego do stopy,
 • przy schodzeniu i wchodzeniu na przyczepy i maszyny rolnicze korzystać z odpowiedniej drabiny,
 • nie korzystać z drabin niesprawnych, posiadających wyłamane lub pęknięte szczeble
  oraz uszkodzone podłużnice,
 • wchodzić i schodzić tylko przodem do drabiny i maszyny rolniczej,
 • otwory zrzutowe lub ścienne zabezpieczyć barierkami na wysokości 1,1m oraz listwami zaporowymi o wysokości 15 cm.

ROLNIKU PAMIĘTAJ!

 • ład i porządek w obejściu gwarantują bezpieczeństwo i komfort pracy,
 • dbaj o stan techniczny ciągów komunikacyjnych, ich czystość i właściwe rozmieszczenie.
 • przygotuj swoje gospodarstwo do pory roku i przewidywanych warunków atmosferycznych.
 • drabina używana w obejściu gospodarskim powinna być bezpieczna.
 • wszelkie prace na wysokościach muszą być wykonywane na stabilnych podestach zabezpieczonych barierkami.
 • stosuj obuwie, które zmniejsza ryzyko poślizgnięcia i potknięcia.

Eliminacja zagrożeń oraz bieżąca poprawa warunków pracy i stanu bezpieczeństwa
w gospodarstwach rolnych nie wymaga wysokich nakładów finansowych.

Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich projekt Unii Europejskiej, gdzie umieszczone są flaga Polska, Flaga Unijna, Herb Długołęki, Logo Funduszy Europejskich