<strong>Odbiór odpadów w ramach programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu gminy Długołęka”</strong>
Kategoria: Ochrona środowiska
Data publikacji: 25.01.2023r.
Drukuj

Odbiór odpadów w ramach programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu gminy Długołęka”

W związku z planowanym odbiorem odpadów pochodzenia rolniczego w ramach programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu gminy Długołęka”, dofinansowanym z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, informujemy, że odbiór odpadów został przewidziany na II lub III kwartał 2023 r.

Program obejmuje nieodpłatny odbiór odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag używanych w gospodarstwach rolnych.

Należy jednak pamiętać, że program nie uwzględnia zagospodarowania innych odpadów niż wymienione powyżej np. agrowłókniny, środków ochrony roślin, taśm nawadniających, opon itp. Nie będą one odbierane w ramach zorganizowanej zbiórki.

Warunkiem udziału w programie jest złożenie „Oświadczenia o ilości i rodzaju odpadów pochodzących z działalności rolniczej przeznaczonych do odzysku” w Urzędzie Gminy Długołęka ul. Robotnicza 12, 55-095 Długołęka.

Wzór oświadczenia dostępny jest w Biurze Podawczym urzędu oraz pod adresem:  https://dlugoleka.bip.net.pl/?a=12486

Oświadczenia można składać do 22 lutego 2023 r.

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu 71 323 02 73.

Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich projekt Unii Europejskiej, gdzie umieszczone są flaga Polska, Flaga Unijna, Herb Długołęki, Logo Funduszy Europejskich