Informacja dla podmiotów uprawiających ziemniaki i pomidory w sąsiedztwie rzeki Widawy i jej dopływu Młynówki
Kategoria:
Data publikacji: 24.07.2023r.
Drukuj

Informacja dla podmiotów uprawiających ziemniaki i pomidory w sąsiedztwie rzeki Widawy i jej dopływu Młynówki

Informujemy, że w wodach rzeki Widawa i jej dopływie Młynówce stwierdzono obecność bakterii Ralstonia solanacearum (śluzak), która posiada status agrofaga kwarantannowego i jest zagrożeniem dla roślin żywicielskich, w szczególności ziemniaka i pomidora.

W związku z powyższym, uznano za:

  • zakażone wody rzeki Widawa na odcinku ok. 53,5 km (od Mostu Pęgowskiego we Wrocławiu do granicy woj. dolnośląskiego i opolskiego na obszarze gminy Bierutów, obręb Karwiniec)
  • zakażone wody Młynówki – dopływu Widawy na odcinku 3 km (od ujścia Młynówki do rzeki Widawa w miejscowości Bierutów do granicy woj. dolnośląskiego i opolskiego na obszarze gminy Bierutów, obręb Karwiniec)

Bakteria może przenosić się ze skażonymi wodami powierzchniowymi dlatego nie należy stosować wody pochodzącej w wyżej wskazanego odcinka rzeki Widawa do nawadniania, zraszania oraz opryskiwania roślin ziemniaka i pomidora.

Pozostałe drogi rozprzestrzeniania się bakterii to zainfekowane:

  • rośliny, w tym bulwy ziemniaka
  • narzędzia, środki transportu i gleba przylegająca do sprzętu używanego przy produkcji roślin żywicielskich.

W przypadku gdy zainfekowane zostaną rośliny ziemniaka lub pomidora, porażenie w większości przypadków jest bezobjawowe, a objawy chorobowe obserwuje się dopiero w kolejnych sezonach uprawy w następujących postaciach:

na częściach zielonych roślin żywicielskich:

  • więdnięcie pojedynczych liści na końcach łodyg
  • brązowe przebarwienia łodyg i liści prowadzące do zamierania roślin
  • wyciek białego śluzu bakteryjnego po przekrojeniu łodygi

na bulwach ziemniaka po ich przekrojeniu:

  • brązowe przebarwienia tkanki
  • wyciek kremowego śluzu bakteryjnego i gnicie bulw

Bakteria nie stanowi zagrożenia dla ludzi i zwierząt.

Z uwagi na możliwość rozprzestrzeniania się bakterii na znaczne obszary województwa/kraju, zaleca się dokładne obserwacje upraw ziemniaków i pomidorów pod kątem objawów powodowanych przez bakterię. W przypadku ich zaobserwowania należy skontaktować się niezwłocznie z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu (tel: 71 371 84 31, e-mail: dnf-wroclaw@piorin.gov.pl).

Szczegółowe informacje nt. bakterii można uzyskać na stronie www.piorin.gov.pl

Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich projekt Unii Europejskiej, gdzie umieszczone są flaga Polska, Flaga Unijna, Herb Długołęki, Logo Funduszy Europejskich