Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
Kategoria: Obwieszczenia
Data publikacji: 13.09.2022r.
Drukuj

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.52.2022.BZK zawiadamiające o wydaniu decyzji

ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji, w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, dla inwestycji pod nazwą: „Remont pięciu odcinków gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia DN300 MOP 5,5 MPa Zamknięcie Obwodnicy Wrocławia, odgałęzienie Jeszkowice – Kiełczów węzeł w miejscach wypłyceń pod rowami, w miejscowościach: Kiełczówek – wypłycenie pod rowem zlokalizowanym na działce nr 162 AM – 1, obręb 0021 Kiełczówek, Dobrzykowice – 2 wypłycenia pod rowami zlokalizowanymi na działkach nr 308 AM – 1 oraz 335 AM -1 obręb 0004 Dobrzykowice, Jeszkowice – 2 wypłycenia pod rowami zlokalizowanymi na działkach nr 359 AM -1 oraz nr 355 AM – 1, obręb 0006 Jeszkowice”. (Załączniki – mapa zasadnicza w skali 1:1000 z granicami terenu inwestycji objętego wnioskiem (11 arkuszy) do wglądu w Urzędzie Gminy).

Obwieszczenie w załączeniu.

Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich projekt Unii Europejskiej, gdzie umieszczone są flaga Polska, Flaga Unijna, Herb Długołęki, Logo Funduszy Europejskich