Kategoria: Obwieszczenia

Obwieszczenie

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: dla obrębu wsi Zaprężyn - MPZP ZAPRĘŻYN IV, dla terenu w obrębie wsi Śliwice - MPZP ŚLIWICE V, dla terenu w obrębie wsi Długołęka - MPZP...

Obwieszczenie

Obwieszczenie

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości - działka nr 127, obręb Kiełczówek, gmina...

Obwieszczenie

Obwieszczenie

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie wsi Tokary - MPZP TOKARY II, dla terenu w obrębie wsi Borowa - MPZP BOROWA...

Obwieszczenie

Obwieszczenie

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: Przebudowa linii kolejowej nr 143 w związku z realizacją przedsięwzięcia...

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie wsi Długołęka – MPZP DŁUGOŁĘKA XVIII. ...

Obwieszczenie

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie wsi Długołęka - MPZP DŁUGOŁĘKA...

Obwieszczenie

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Mirków - MPZP MIRKÓW XI w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla...

Obwieszczenie

Obwieszczenie

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: dla terenu w obrębie wsi Śliwice - MPZP ŚLIWICE VI, dla terenu w obrębie wsi Raków - MPZP RAKÓW II, dla terenu w obrębie wsi Stępin - MPZP...

Wyłożenie projektu

Wyłożenie projektu

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie wsi Borowa, zwanego dalej MPZP BOROWA...

Obwieszczenie

Obwieszczenie

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie wsi Długołęka - MPZP DŁUGOŁĘKA...

Inne aktualności

Z życia gminy
Piękna nasza biało-czerwona
Data publikacji: 06.05.2022r.

Piękna nasza biało-czerwona

Rozstrzygnęliśmy konkurs dla sołectw z okazji Dnia Flagi RP. Wzięło w nim udział 7 miejscowości, każda otrzymała nagrodę finansową. Trzeba przyznać, że mieszkańcy podeszli do tematu z...

Z życia gminy
Złote gody z uśmiechem na ustach
Data publikacji: 13.05.2022r.

Złote gody z uśmiechem na ustach

Podtrzymując naszą gminną tradycję, wójt gminy Długołęka zaprosił dzisiaj do urzędu pary, które z okazji długoletniego pożycia małżeńskiego otrzymały medale od Prezydenta...

Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich projekt Unii Europejskiej, gdzie umieszczone są flaga Polska, Flaga Unijna, Herb Długołęki, Logo Funduszy Europejskich