Kategoria: Obwieszczenia

Obwieszczenie

Obwieszczenie

Obwieszczenie ws. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej – odcinek tłoczny wraz z...

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w...

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr I-Pg-59/22 z dnia 12 września 2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej...

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wydaniu decyzji o zmianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu....

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Nr I-Pg-40/23 z dnia 25 maja 2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu...

Obwieszczenie

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie wsi Pruszowice – MPZP PRUSZOWICE...

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wniesieniu odwołania od decyzji Nr I-Pgz-14/24 z dnia 8 lutego 2024 r. o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości stanowiącej dz. nr 159/21 i 156/3 obręb 0026 Mirków, gm....

Obwieszczenie

Obwieszczenie

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Bierzyce - MPZP BIERZYCE II, dla obszaru w obrębie Dobroszów - MPZP DOBROSZÓW II, dla obrębu Pietrzykowice - MPZP PIETRZYKOWICE II,...

Inne aktualności

Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich projekt Unii Europejskiej, gdzie umieszczone są flaga Polska, Flaga Unijna, Herb Długołęki, Logo Funduszy Europejskich