Kategoria: Obwieszczenia

Obwieszczenie

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów: w obrębie wsi Długołęka - MPZP DŁUGOŁĘKA XXI, w obrębie wsi Śliwice - MPZP ŚLIWICE VI, dla terenu w obrębie...

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DŁUGOŁĘKA

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DŁUGOŁĘKA

Obwieszczenie Wójta Gminy Długołęka o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie wsi Domaszczyn – MPZP DOMASZCZYN...

Obwieszczenie

Obwieszczenie

Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie wsi Kamień - MPZP Kamień III - teren...

Obwieszczenie

Obwieszczenie

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji nr I-Pk-67/22 z dnia 3 listopada 2022 r., dotyczącej przebudowy linii kolejowej nr...

Obwieszczenie

Obwieszczenie

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie wsi Borowa – MPZP BOROWA IV, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wykonaną w ramach strategicznej oceny...

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENU W OBRĘBIE WSI PIECOWICE - MPZP PIECOWICE...

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wznowieniu z urzędu postępowania zakończonego ostateczną decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr I-Pk-24/22 z dnia 30 maja 2022 r., sprostowaną postanowieniem Nr I-P-17/22 z dnia 30 czerwca 2022 r., w...

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wydaniu decyzji Nr I-Pg-59/22 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pod nazwą:...

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie wsi Bąków – MPZP BĄKÓW III oraz dla terenu w obrębie wsi Kiełczów – MPZP KIEŁCZÓW XIX, wraz z prognozami...

Inne aktualności

Pozostałe
W Brzeziej Łące lała się krew!
Data publikacji: 25.01.2023r.

W Brzeziej Łące lała się krew!

W poniedziałek, 23 stycznia 2023  r. w świetlicy wiejskiej w Brzeziej Łące lała się krew - w szczytnym celu, podczas 15. akcji oddawania krwi organizowanej przez gminny Klub HDK, we...

Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich projekt Unii Europejskiej, gdzie umieszczone są flaga Polska, Flaga Unijna, Herb Długołęki, Logo Funduszy Europejskich