OBWIESZCZENIE
Kategoria: Obwieszczenia
Data publikacji: 02.09.2022r.
Drukuj

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie wsi Bąków – MPZP BĄKÓW III oraz dla terenu w obrębie wsi Kiełczów – MPZP KIEŁCZÓW XIX, wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, wykonanymi w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

https://dlugoleka.bip.net.pl/?a=14118

Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich projekt Unii Europejskiej, gdzie umieszczone są flaga Polska, Flaga Unijna, Herb Długołęki, Logo Funduszy Europejskich