Obwieszczenie
Kategoria: Obwieszczenia
Data publikacji: 24.06.2021r.
Drukuj

Obwieszczenie

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Długołęka dla terenu położonego w obrębie Piecowice, o nazwie STUDIUM PIECOWICE I wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wykonaną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

https://dlugoleka.bip.net.pl/?a=12310

https://dlugoleka.bip.net.pl/?a=12311

Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich projekt Unii Europejskiej, gdzie umieszczone są flaga Polska, Flaga Unijna, Herb Długołęki, Logo Funduszy Europejskich