Obwieszczenie
Kategoria: Obwieszczenia
Data publikacji: 24.06.2021r.
Drukuj

Obwieszczenie

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów: w obrębie wsi Długołęka – MPZP DŁUGOŁĘKA XVII, w obrębie wsi - MPZP BRZEZIA ŁĄKA VI, w obrębie wsi Wilczyce, zwanego dalej MPZP WILCZYCE IX (ponowne)

https://dlugoleka.bip.net.pl/?a=12308
https://dlugoleka.bip.net.pl/?a=12309

Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich projekt Unii Europejskiej, gdzie umieszczone są flaga Polska, Flaga Unijna, Herb Długołęki, Logo Funduszy Europejskich