Kategoria: Ochrona środowiska

Informacja o obowiązkowej deratyzacji

Informacja o obowiązkowej deratyzacji

Gmina Długołęka informuje, że zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Długołęka przyjętego uchwałą nr LI/587/22 Rady Gminy Długołęka z 22 grudnia 2022 r., właściciele oraz zarządcy nieruchomości...

<strong>Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „Odbiór, transport i  zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Długołęka”</strong>

Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „Odbiór, transport i  zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Długołęka”

Wójt Gminy Długołęka zgodnie z art. 6c ust.3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r., poz. 2519 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze przeprowadzenia...

Inne aktualności

Obwieszczenia
Data publikacji: 15.07.2024r.

Obwieszczenie

Obwieszczenie dot. zawiadomienia stron postępowania: że w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej wydania...

Rodzina i zdrowie
Borelioza – bezpłatne badania
Data publikacji: 12.07.2024r.

Borelioza – bezpłatne badania

Gmina Długołęka realizuje przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Dolnośląskiego "Program profilaktyki i wczesnej diagnostyki boreliozy w Gminie Długołęka na lata 2020 -...

Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich projekt Unii Europejskiej, gdzie umieszczone są flaga Polska, Flaga Unijna, Herb Długołęki, Logo Funduszy Europejskich