Kategoria: Ochrona środowiska

<strong>Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „Odbiór, transport i  zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Długołęka”</strong>

Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „Odbiór, transport i  zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Długołęka”

Wójt Gminy Długołęka zgodnie z art. 6c ust.3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r., poz. 2519 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze przeprowadzenia...

Wniosek o zakup preferencyjny węgla

Wniosek o zakup preferencyjny węgla

Realizując zapisy ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego udostępniamy wniosek o zakup preferencyjny węgla. Należy pamiętać, iż do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która...

Inne aktualności

Obwieszczenia
Obwieszczenie
Data publikacji: 01.12.2023r.

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Długołęka – MPZP DŁUGOŁĘKA XXII (z wyłączeniem działek nr 88/4, 88/10,...

Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich projekt Unii Europejskiej, gdzie umieszczone są flaga Polska, Flaga Unijna, Herb Długołęki, Logo Funduszy Europejskich