Uwaga na dzikie zwierzęta
Kategoria: Ochrona środowiska
Data publikacji: 09.04.2021r.
Drukuj

Uwaga na dzikie zwierzęta

Mieszkańcy gminy coraz częściej donoszą o pojawianiu się dzikiej zwierzyny w pobliżu zabudowań. W związku z tym przedstawiamy 5 ważnych zaleceń.

Ptaki śpiewające i wiewiórki, płazy i gady, motyle i kolorowe chrząszcze. Nie tylko takich przedstawicieli fauny naszych pól i lasów spotkać można podczas porannych czy też popołudniowych spacerów. Coraz częściej na naszej drodze pojawiają się sarny, lisy i dziki. Niektórzy z nas podczas wędrówek spotkali nawet tropy wilka. Pół biedy, jeśli wymieniona wyżej zwierzyna, wiedziona instynktem, trzyma się z dala od zabudowań. Gorzej jest, gdy znajdując łatwe źródło pożywienia szybko przyzwyczaja się do takiego zdobywania pokarmu zatracając jednocześnie naturalny lęk przed ludźmi i samowystarczalność. W skrajnych przypadkach, częściowo oswojone zwierzęta, mogą domagać się pożywienia z rąk człowieka, a towarzyszyć temu może nawet agresja.

W związku z częstymi doniesieniami o pojawianiu się dzikich zwierząt, zwłaszcza dzików, w pobliżu zabudowań apelujemy do Państwa o przestrzeganie poniższych zaleceń:

  • Bezwzględnie nie należy dokarmiać dzikiej zwierzyny. Stałe dokarmianie powoduje koncertowanie się zwierząt w pobliżu miejsc wykładania pożywienia.
  • Wszelkie odpady „zielone” z ogrodów i ogródków warzywnych należy zagospodarować w odpowiedni sposób (kompostowanie, przekazanie do gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi), a miejsca i magazynowania oraz posadowienia kompostownika zabezpieczyć przed dostępem zwierząt. Dotyczy to także właścicieli i użytkowników ogródków działkowych, którzy pozbywają się swoich odpadów na terenach sąsiadujących z ogrodami.
  • Zmieszane odpady komunalne należy przechowywać w zamykanych i zabezpieczonych przed zwierzętami pojemnikach.
  • Należy dbać o właściwy stan techniczny ogrodzeń okalających nasze nieruchomości oraz dbać, by furtki i bramy wjazdowe pozostały zamknięte.
  • Na terenie nieruchomości ogrodzonych, zwłaszcza z zabudową mieszkaniową lub przemysłową, systematycznie wykaszać porastającą je wysoką roślinność zielną stanowiącą znakomitą kryjówkę dla dzikich zwierząt.

Podane wyżej zasady nie spowodują, że niepokojąca nas dzika zwierzyna zniknie z naszego otoczenia, ale teren ten przestanie być dla niej szczególnie atrakcyjny.

Masz wątpliwości jak się zachować, gdy spotkasz dzikiego zwierza? Zapytaj leśnika, myśliwego lub skontaktuj się z wydziałem ochrony środowiska UG Długołęka.

Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich projekt Unii Europejskiej, gdzie umieszczone są flaga Polska, Flaga Unijna, Herb Długołęki, Logo Funduszy Europejskich