Dodatek węglowy
Kategoria: Ochrona środowiska
Data publikacji: 18.08.2022r.
Drukuj

Dodatek węglowy

Dodatek węglowy przysługuje gospodarstwu domowemu, którego głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

Warunkiem uzyskania dodatku węglowego jest zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB) o której mowa w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Dodatek przysługuje osobom, które nie skorzystały ze wcześniejszego wsparcia, jakim była możliwość zakupu węgla po cenie 996,60 zł brutto za tonę.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

  • gospodarstwo jednoosobowe tj. osobę samotnie zamieszkującą i gospodarującą lub
  • gospodarstwo wieloosobowe – składające się z osób spokrewnionych lub niespokrewnionych pozostających w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące

 Dodatek węglowy przysługuje w wysokości 3000 zł.

 Termin składania wniosków: do dnia 30.11.2022 r.

Wniosek  należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Długołęce ul. Szkolna 40A lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, m.in. na platformie ePUAP poprzez profil zaufany.

W celu usprawnienia procesu rozpatrywania wniosków, prosimy o dołączanie do wniosków kopii / potwierdzenia złożenia deklaracji CEEB.

Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich projekt Unii Europejskiej, gdzie umieszczone są flaga Polska, Flaga Unijna, Herb Długołęki, Logo Funduszy Europejskich