Drukuj

NAGRODY DLA OSÓB FIZYCZNYCH ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE

Rada Gminy Długołęka, w dniu 17 września 2020 r., przyjęła uchwałę, dotyczącą określenia zasad, trybu przyznawania, pozbawiania oraz wysokości nagród dla osób fizycznych za wybitne osiągnięcia sportowe.

 1. Nagrodę może otrzymać mieszkaniec gminy Długołęka lub osoba reprezentująca czy pracująca na rzecz klubów sportowych lub innych podmiotów, związanych z wykonaniem zadań z dziedziny kultury fizycznej, działających na terenie gminy Długołęka.
 2.  Nagrody mogą być przyznane za osiągnięcie wyniku sportowego:
  1) Osobie fizycznej za:
  – zdobycie medalu na Igrzyskach Olimpijskich, Paraolimpijskich, Mistrzostwach Świata, Europy i Polski,
  – zajęcie wysokiego miejsca  w międzynarodowej imprezie sportowej np. Igrzyskach Olimpijskich, Paraolimpijskich, Mistrzostwach Świata i Europy,
  – zajęcie miejsca od 1-5 w imprezie sportowej w randze Mistrzostw Polski,
  – nominację uprawniającą do startu w Igrzyskach Olimpijskich, Paraolimpijskich, Mistrzostwach Świata i Europy.
  2) Trenerom prowadzącym szkolenie zawodników, osiągających wyżej wymienione wyniki.
 3. Nagrody przyznaje Wójt Gminy Długołęka z własnej inicjatywy lub na wniosek:
  – macierzystego klubu zawodnika lub trenera,
  – trenera,
  – pełnoletniego zawodnika,
  – rodzica lub opiekuna prawnego, jeżeli zawodnik jest niepełnoletni,
  – placówki oświatowej, do której uczęszcza zawodnik,
  – związku sportowego,
  – Rady ds. sportu, powołanej przez Wójta Gminy Długołęka na podstawie odrębnych przepisów.
 4. Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Długołęka, w terminie do 31 maja każdego roku, w oparciu o wyniki osiągnięte w okresie 12 miesięcy poprzedzających końcowy termin składania wniosku.
 5. Do wniosku o przyznanie nagrody należy dołączyć:
  – dokument potwierdzający osiągnięty wynik sportowy,
  – podpisaną klauzulę RODO.
 6. Jeżeli zawodnik lub trener osiągnął kilka wybitnych wyników sportowych, może mu zostać przyznana tylko jedna nagroda w ciągu całego roku kalendarzowego. Nagrody mogą mieć charakter rzeczowy lub pieniężny. Nagroda pieniężna wypłacana jest jednorazowo.
 7. Uchwały dotyczące przyznawania nagród:
 • UCHWAŁA NR XXIII/252/20 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA z dnia 17 września 2020 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania, pozbawiania oraz wysokości nagród dla osób fizycznych za wybitne osiągnięcia sportowe
 • UCHWAŁA NR LI/583/22 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/252/20 Rady Gminy Długołęka w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania, pozbawiania oraz wysokości nagród dla osób fizycznych za wybitne osiągnięcia sportowe.

Aktualności

Obwieszczenia
Data publikacji: 15.07.2024r.

Obwieszczenie

Obwieszczenie dot. zawiadomienia stron postępowania: że w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej wydania...

Rodzina i zdrowie
Borelioza – bezpłatne badania
Data publikacji: 12.07.2024r.

Borelioza – bezpłatne badania

Gmina Długołęka realizuje przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Dolnośląskiego "Program profilaktyki i wczesnej diagnostyki boreliozy w Gminie Długołęka na lata 2020 -...

Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich projekt Unii Europejskiej, gdzie umieszczone są flaga Polska, Flaga Unijna, Herb Długołęki, Logo Funduszy Europejskich