„Biało-Czerwone Symbole” – konkurs dla sołectw
Kategoria: Sołtysi, Z życia gminy
Data publikacji: 23.04.2024r.
Drukuj

„Biało-Czerwone Symbole” – konkurs dla sołectw

Zapraszamy do udziału w konkursie dla sołectw z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.

ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE

  • Udział w konkursie, jak i metoda wykonania pracy konkursowej, są dobrowolne.
  • Prace konkursowe, które mają przedstawiać symbol narodowy Rzeczypospolitej Polskiej, muszą być wykonane samodzielnie przez mieszkańców danego sołectwa.
  • Każde sołectwo może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.
  • Wykonana praca musi być wyeksponowana na terenie danego sołectwa.

TERMINY

  • Chęć udziału w konkursie sołtysi muszą zgłosić do 29.04.2024 r. (poniedziałek) wypełniając kartę zgłoszeń stanowiącą załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 107/2024 Wójta Gminy Długołęka z dnia 16-04-2024r.
  • Praca konkursowa musi zostać wyeksponowana na terenie danego sołectwa w dniu 02.05.2024 r. i pozostać na miejscu do momentu jej oceny przez Komisję Konkursową. Powstałe symbole narodowe będą oceniane przez Komisję na miejscu ekspozycji w dniu 02.05.2024 r.
    Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich projekt Unii Europejskiej, gdzie umieszczone są flaga Polska, Flaga Unijna, Herb Długołęki, Logo Funduszy Europejskich