Zwalczanie wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)
Kategoria: Ochrona środowiska, Pozostałe
Data publikacji: 05.01.2024r.
Drukuj

Zwalczanie wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)

ROZPORZĄDZENIE NR 1 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 4 stycznia 2024 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów trzebnickiego i wrocławskiego oraz miasta Wrocław.

Obszar objęty ograniczeniami w gminie Długołęka, miejscowości: Godzieszowa, Tokary, Pasikurowice, Ramiszów, Pruszowice, Domaszczyn, Szczodre, Bukowina, Bąków, Budziwojowice, Łosice, Łozina, Bierzyce, Kępa, Michałowice, Zaprężyn, Krakowiany, Węgrów, Siedlec.

Na obszarze zagrożonym nakazuje się:

  1. niezwłoczne usuwanie zwłok drobiu lub innych ptaków, poprzez ich przetworzenie lub unieszkodliwienie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającym przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego), w zakładzie zatwierdzonym do tego celu;
  2. niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków;
  3. stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób.

ROZPORZĄDZENIE NR 1 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 4 stycznia 2024 r.

poz. 87 - rozporządzenie nr 1 wojewody dol. Data dodania: 2024.01.05 Rozmiar: 1.09 MB
Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich projekt Unii Europejskiej, gdzie umieszczone są flaga Polska, Flaga Unijna, Herb Długołęki, Logo Funduszy Europejskich