Zapoznaj się z Narodową Strategią Onkologiczną
Kategoria: Rodzina i zdrowie
Data publikacji: 22.02.2023r.
Drukuj

Zapoznaj się z Narodową Strategią Onkologiczną

Narodowa Strategia Onkologiczna (NSO) to program wieloletni na lata 2020-2030 wprowadzający kompleksowe zmiany w polskiej onkologii. Strategia została przyjęta przez Radę Ministrów w drodze uchwały.

Wejdź na https://planujedlugiezycie.pl/

W raportach wskazuje się, że Polska plasuje się (pomimo zaistnienia i wdrożenia wielu nowatorskich rozwiązań diagnostyczno-terapeutycznych) na jednym z ostatnich miejsc w UE pod względem dostępności do diagnostyki i leczenia onkologicznego.

Umieralność z powodu chorób nowotworowych jest wyższa niż w większości krajów europejskich: W związku z tym niezwykle ważne stało się wdrożenie długofalowych rozwiązań polegających na zapobieganiu i wczesnym wykrywaniu tych chorób.

Celem nadrzędnym NSO jest wzrost odsetka osób przeżywających 5 lat od zakończenia terapii onkologicznej oraz zmniejszenie zapadalności na choroby nowotworowe. Poprawie ulec ma jakość życia pacjentów onkologicznych w trakcie i po ukończonym leczeniu. NSO wytycza kierunki rozwoju systemu opieki zdrowotnej w zakresie onkologii, wskazując na 5 obszarów strategicznych, kluczowych dla odwrócenia niekorzystnych trendów epidemiologicznych, poprawy skuteczności terapii onkologicznych i dostosowania rozwiązań systemowych do potrzeb pacjentów z chorobą nowotworową.

Integracja działań w 5 najważniejszych dla onkologii obszarach ma wyeliminować negatywne zjawiska takie jak fragmentacja opieki czy rozproszenie ośrodków onkologicznych i zapewnić wszystkim pacjentom onkologicznym, bez względu na miejsce korzystania ze świadczeń, dostęp do nowoczesnego leczenia.

Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich projekt Unii Europejskiej, gdzie umieszczone są flaga Polska, Flaga Unijna, Herb Długołęki, Logo Funduszy Europejskich