Wybór operatorów świadczących usługi na liniach aglomeracyjnych łączących Gminę Długołęka z Wrocławiem.
Kategoria: Komunikacja, Z życia gminy
Data publikacji: 29.12.2023r.
Drukuj

Wybór operatorów świadczących usługi na liniach aglomeracyjnych łączących Gminę Długołęka z Wrocławiem.

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w dniu 28 listopada 2023 roku zakończone zostały

negocjacje z operatorami zainteresowanymi świadczeniem usług na liniach aglomeracyjnych łączących Gminę Długołęka z Wrocławiem. Negocjacje obejmowały trzy zadania i zakończyły się dokonaniem wyboru poniższych operatorów:

 • Zadanie 1 (obejmujące wybrane kursy linii 931) – Dolnośląskie Linie Autobusowe Sp. z o.o.;
 • Zadanie 2 (obejmujące kursy linii 904, 911, 914, 921, 924, 931 i 941 obsługiwane taborem solo i midi) – Kłosok Sp. z o.o. s.k.;
 • Zadanie 3 (obejmujące kursy linii 904, 911, 914, 921 i 924 obsługiwane taborem przegubowym) – Bus Marco Polo Wratislavia 1991 Sp. z o.o.

Zakończenie negocjacji i dokonanie wyboru nowych operatorów spowoduje zakłócenia w świadczeniu usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego po 31.12.2023 r. W wyniku negocjacji zostały również wprowadzone następujące zmiany względem obecnych umów przewozowych:

 • prezentacja wszystkich linii aglomeracyjnych 9xx na jednej wspólnej mapie geolokalizacji pojazdów (wszystkie zadania);
 • ujednolicenie prezentowanej na LCD informacji pasażerskiej na wzór linii 908 i 930 (zadanie 2 i 3);
 • zwiększenie liczby autobusów przegubowych z 4 do 6, w tym wprowadzenie 2 autobusów z normą Euro 6 (zadanie 3);
 • obsługa większości kursów linii 931 w dni robocze przez autobusy 100% niskopodłogowe wyposażone w system asystenta skręcania zwiększający bezpieczeństwo niechronionych użytkowników dróg (zadanie 1);
 • wycofanie z obsługi najstarszych autobusów niskowejściowych marki SOR (zadanie 2);
 • zmiana systemu kar nakładanych na operatora za najczęstsze uchybienia w postaci obniżania stawki za 1 wozokilometr realizowanego kursu (do 75%, 50% lub 25%) w wyniku powstałego opóźnienia z jego winy, prezentacji niewłaściwej informacji pasażerskiej lub jej braku, błędnego oznakowania stałego autobusu, braku oświetlenia wewnątrz autobusu, braku lub prezentowania niezrozumiałych zapowiedzi przystankowych (wszystkie zadania);
 • zmiana systemu kar nakładanych na operatora z tytułu niezrealizowanych odjazdów, odjazdów przed czasem i braków zatrzymań na przystanku w postaci obniżenia stawki za 1 wozokilometr (o 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25 lub 30%) zrealizowanych w danym dniu na danej linii lub typie pojazdu w zależności od wielkości procentowej niezrealizowanych wozokilometrów (wszystkie zadania);
 • 6-miesięczna waloryzacja stawki za 1 wozokilometr z ograniczeniem wynoszącym 12,5% dla dwóch następujących po sobie okresów waloryzacyjnych (zadanie 1 i 3);
 • wymiana starych kas fiskalnych na nowe z łatwiejszym systemem płatności bezgotówkowych (zadanie 2).
 • Wymienione powyżej zmiany będą wprowadzane w okresie od 2 stycznia 2024 roku do 1 kwietnia 2024 roku.
Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich projekt Unii Europejskiej, gdzie umieszczone są flaga Polska, Flaga Unijna, Herb Długołęki, Logo Funduszy Europejskich