Wniosek o zakup preferencyjny węgla
Kategoria: Ochrona środowiska
Data publikacji: 15.11.2022r.
Drukuj

Wniosek o zakup preferencyjny węgla

Realizując zapisy ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego udostępniamy wniosek o zakup preferencyjny węgla. Należy pamiętać, iż do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego.

Musimy zaznaczyć, że Urząd Gminy nie będzie miał wpływu na jakość i pochodzenie węgla, który zostanie dostarczony w celu sprzedaży mieszkańcom gminy. Uruchamiamy proces składania wniosków, podkreślając jednocześnie, że nie mamy wpływu na to, w jakim czasie węgiel pojawi się na terenie gminy.

W sytuacji dostarczenia węgla na teren gminy, będziemy kontaktować się z wnioskodawcą, który będzie musiał zapłacić cenę za wnioskowany tonaż na rachunek bankowy, który zostanie wskazany w terminie późniejszym. W ciągu 7 dni od zapłaty zostanie wystawiona faktura, która będzie upoważniała do odbioru węgla ze wskazanego przez gminę składu opału.

Wniosek o preferencyjny zakup paliwa stałego składa się:

  • pisemnie w Urzędzie Gminy Długołęka ul. Robotnicza 12, 55-095 w Długołęce w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godzinach od 7:30 do 15:30, w środy od 8:30 do 16:30
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej ePUAP (wówczas należy opatrzyć go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnić z wykorzystaniem profilu zaufanego). 
  • w przypadku złożenia wniosku o zakup za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail) wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich projekt Unii Europejskiej, gdzie umieszczone są flaga Polska, Flaga Unijna, Herb Długołęki, Logo Funduszy Europejskich