Wniosek o preferencyjny zakup węgla dla gospodarstw domowych na drugi okres grzewczy.
Kategoria: Ochrona środowiska, Z życia gminy
Data publikacji: 30.12.2022r.
Drukuj

Wniosek o preferencyjny zakup węgla dla gospodarstw domowych na drugi okres grzewczy.

Informujemy, że już od 2 stycznia 2023 roku mieszkańcy gminy Długołęka mogą składać wnioski o preferencyjny zakup węgla dla gospodarstw domowych na drugi okres grzewczy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wnioski przyjmowane będą do 15 kwietnia 2023r. (art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych).

Każde gospodarstwo domowe może zakupić łącznie 3 tony węgla w sezonie grzewczym 2022-2023. Osoby, które złożyły wnioski o zakup węgla w 2022 r. mogą złożyć wnioski na zakup pozostałej ilości tak, aby łączna suma nie przekroczyła 3 ton na cały sezon grzewczy 2022-2023.

Wnioski złożone na zakup węgla na rok 2022 będą sukcesywnie realizowane, w zależności od otrzymanych dostaw. Gmina Długołęka nie ma wpływu na tonaż, jakość oraz terminy dostaw węgla.

Przebieg procedury sprzedaży węgla:

  1. Złożenie wniosku
  2. Weryfikacja wniosku
  3. Powiadomienie wnioskodawcy o kolejności zakupu
  4. Odebranie danych do przelewu
  5. Uiszczenie opłaty za zakup przelewem na wskazane konto
  6. Odebranie faktury za zakup węgla
  7. Odbiór węgla ze składu

Węgiel w ramach zakupu preferencyjnego mieszkańcy będą mogli zakupić w cenie 2.000 zł brutto/tona  z odbiorem własnym z terenu składu.

Wniosek o zakup preferencyjny węgla można złożyć:

  • Pisemnie w Urzędzie Gminy Długołęka ul. Robotnicza 12, 55-095 w Długołęce w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godzinach od 7:30 do 15:30, w środy od 8:30 do 16:30.
  • Za pomocą środków komunikacji elektronicznej ePUAP (wówczas należy opatrzyć go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnić z wykorzystaniem profilu zaufanego).

W przypadku złożenia wniosku o zakup za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail) wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich projekt Unii Europejskiej, gdzie umieszczone są flaga Polska, Flaga Unijna, Herb Długołęki, Logo Funduszy Europejskich