Wizytacje gospodarstw podczas zbioru roślin okopowych w Gminie Długołęka
Kategoria: Ochrona środowiska
Data publikacji: 05.10.2022r.
Drukuj

Wizytacje gospodarstw podczas zbioru roślin okopowych w Gminie Długołęka

W dniach od 6 do 14 października 2022 r., na terenie Gminy Oława, Czernica, Długołęka, zostaną przeprowadzone wizytacje gospodarstw rolnych podczas zbioru roślin okopowych. Inspektorzy KRUS będą zwracać uwagę na zagrożenia wypadkowe, jakie występują podczas wzmożonych prac polowych związanych ze zbiorem roślin okopowych. Dokonają wizytacji gospodarstw indywidualnych oraz ocenią stan maszyn i urządzeń wykorzystywanych w gospodarstwach rolnych.

Jakość zebranych ziemniaków oraz wykonanie mechanicznego zbioru w dużej mierze zależą
od właściwego przygotowania plantacji. Polega ono na zniszczeniu łęcin i chwastów w terminie
1-3 tygodni przed zbiorem, które najczęściej przeprowadza się mechanicznie, za pomocą rozdrabniaczy, chemicznie, stosując opryski preparatami do tego przeznaczonymi, a także mechaniczne i chemiczne jako jeden zabieg.

Podczas niszczenia łęcin metodami mechanicznymi należy pamiętać o bezpiecznym użytkowaniu rozdrabniaczy. Powinny one mieć kompletne osłony zarówno części roboczych i ruchomych elementów napędów, jak i wałów przegubowo-teleskopowych. W odległości 50 m od pracującej maszyny nie powinni przebywać ludzie.

Przy niszczeniu metodami chemicznymi należy przestrzegać zasad obowiązujących podczas wykonywania oprysków, a przede wszystkim używać odzieży ochronnej i środków ochrony indywidualnej.

Obsługa maszyn do zbioru ziemniaków polega głównie na ich czyszczeniu i kontroli stanu technicznego, ponieważ w maszynach tych tępią się lemiesze, wyciągają przenośniki i wyginają pręty przenośników. Po wykonaniu czynności obsługowych należy zawsze założyć osłony zabezpieczające ruchome części i przekładnie. Poziomowanie oraz ustawianie lemieszy na odpowiednią głębokość roboczą można wykonywać dopiero podczas postoju, po zatrzymaniu ciągnika. Należy pamiętać,
że czynności obsługowych i regulacji maszyn do zbioru ziemniaków nie można wykonywać w czasie ich pracy i ruchu, a także wówczas, gdy pracuje silnik ciągnika współpracującego.

Pamiętajmy, nie przystępujmy do pracy, gdy jesteśmy w złym stanie psychofizycznym. Dbajmy
o odpowiednie nawodnienie organizmu, róbmy przerwy na posiłki regeneracyjne.

Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich projekt Unii Europejskiej, gdzie umieszczone są flaga Polska, Flaga Unijna, Herb Długołęki, Logo Funduszy Europejskich