Świadczenie 300 zł dla obywateli Ukrainy
Kategoria: Z życia gminy
Data publikacji: 22.03.2022r.
Drukuj

Świadczenie 300 zł dla obywateli Ukrainy

Jednorazowe świadczenie 300 zł jest na osobę. Otrzyma je każdy obywatel Ukrainy spełniający wymogi specustawy.Одноразова допомога 300 зл кожну особу.Отримає її кожен громадян України по вимогам спеціальному акту.

Podstawowe wymagania

 • wjazd do Polski w okresie od 24 lutego 2022 roku
 • wpisanie do rejestru PESEL

Wnioski o wypłatę tego świadczenia można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Długołęce, w godzinach od. 7.30 do 15.30

Wnioski będzie można pobrać i wypełnić na miejscu. Do wypełnienia będą potrzebne następujące dane, które trzeba będzie wpisać we wniosku (swoje i małoletnich dzieci):

 • imię (imiona) i nazwisko- datę urodzenia
 • obywatelstwo
 • płeć
 • aktualny adres pobytu na terenie gminy Długołęka

Należy także mieć ze sobą dokumenty (swoje i dzieci):

 • dokument stanowiący podstawę przekroczenia granicy – rodzaj, seria i numer dokumentu (np. paszport)
 • informacja o dacie wjazdu na terytorium Polski
 • numer PESEL (należy mieć ze sobą powiadomienia o nadaniu nr PESEL wydane przez Wójta Gminy Długołęka)

Dodatkowo prosimy o podanie przez osobę składającą wniosek następujących danych, które ułatwią nam kontakt i przyspieszą wypłatę (o ile je posiada):

 • numer telefonu polskiego operatora
 • adres poczty elektronicznej
 • numer polskiego konta bankowego

Виплата 300 злотих для громадян України

Основні вимоги:

 • в’їзд до Польщі в період з 24 лютого 2022 р.,
 • занесені до реєстру PESEL.

Заяву на виплату цієї допомоги можна подати до міського центру соціального захисту у Длуголенка (GOPS) з 7.30 до 15.30.

Шаблони заяв можна буде отримати та заповнити на місці (латиницею). Для заповнення заяви вам знадобляться наступні дані, які потрібно подати в заяві (ваші та неповнолітніх дітей):

 • ім’я (імена) та прізвище
 • дата народження
 • громадянство
 • стать
 • поточна адреса перебування у Длуголенці.

Ви також повинні мати при собі документи (ваші та дітей):

 • документ, що є підставою для перетину кордону – тип, серія та номер документа (наприклад, паспорт)
 • інформація про дату в’їзду на територію Польщі
 • номер PESEL

Крім того, ми просимо особу, яка подає заявку, надати такі дані, які полегшать контакт та прискорять виплату (якщо вони є):

 • номер телефону польського оператора
 • адреса електронної пошти
 • номер польського банківського рахунку
Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich projekt Unii Europejskiej, gdzie umieszczone są flaga Polska, Flaga Unijna, Herb Długołęki, Logo Funduszy Europejskich