Ruszył drugi nabór wniosków w ramach Programu „Sport dla Wszystkich”
Kategoria: Organizacje pozarządowe
Data publikacji: 01.03.2023r.
Drukuj

Ruszył drugi nabór wniosków w ramach Programu „Sport dla Wszystkich”

Ministerstwo Sportu i Turystyki informuje, że ruszył drugi nabór wniosków w ramach Programu „Sport dla Wszystkich” na dofinansowanie zadań z zakresu upowszechniania sportu wśród różnych grup społecznych i środowiskowych.

Budżet drugiego naboru wynosi 70 mln zł.

O przyznanie dofinansowania na realizowane w ramach programu zadania, mogą ubiegać się organizacje
pozarządowe, powołane do realizacji w ramach swej podstawowej działalności statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej (tj. związki stowarzyszeń, stowarzyszenia, fundacje).

Wnioski należy składać i przesyłać elektronicznie w terminie do 31 marca 2023 roku. Zostaną rozpatrzone do 31 maja 2023 r.

Program, finansowany ze środków budżetu państwa, polega na dofinansowaniu zadań upowszechniających sport w różnych grupach społecznych i środowiskowych, a działania te realizowane są poprzez dofinansowanie m.in. zajęć i imprez sportowych, konferencji i publikacji specjalistycznych oraz eventów okolicznościowych, które upowszechniają aktywny model spędzania wolnego czasu, promują sport, jako środek pozytywnie wpływający na utrzymanie zdrowia oraz zapobiegający patologiom społecznym. Działania w tym zakresie obejmują szeroki wachlarz imprez, od zadań o charakterze ogólnopolskim, przez regionalne do lokalnych.

Cele programu:

  • zwiększenie aktywności fizycznej społeczeństwa, w różnych grupach społecznych i środowiskowych;
  • tworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu wolnego, kształtowanie zdrowego stylu życia;
  • wspieranie inicjatyw i działań na rzecz rozwoju sportu dla wszystkich, pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie dobrych praktyk na terenie całego kraju;
  • promowanie rozwoju sportu dla wszystkich i aktywności fizycznej wszystkich środowisk i grup społecznych;
  • promowanie prozdrowotnych, społecznych, wychowawczych i edukacyjnych wartości sportu;
  • edukacja patriotyczna poprzez sport;
  • przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym (w tym nadwadze i otyłości), wykluczeniu społecznemu oraz zjawiskom patologii społecznej;
  • niwelowanie różnic dotyczących poziomu aktywności fizycznej w różnych środowiskach i grupach społecznych.

Szczegółowe informacje i materiały dostępne są na stronie.

Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich projekt Unii Europejskiej, gdzie umieszczone są flaga Polska, Flaga Unijna, Herb Długołęki, Logo Funduszy Europejskich