Bezpłatne szkolenie pt. „O czym powinien wiedzieć każdy społecznik”
Kategoria: Organizacje pozarządowe
Data publikacji: 01.03.2023r.
Drukuj

Bezpłatne szkolenie pt. „O czym powinien wiedzieć każdy społecznik”

Wójt Gminy Długołęka we współpracy z Fundacją „Merkury” zapraszają organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe, OSP i KGW) na bezpłatne szkolenie pt. „O czym każdy społecznik wiedzieć powinien”.

Szkolenie odbędzie się 9 marca (czwartek) 2023 r. od godz. 15:00 w Sali Narad Urzędu Gminy w Długołęce.

Szkolenie obejmie tematy:

  1. Prowadzenie działalności zgodnie z zapisami posiadanych statutów,
  2. Czym jest i kiedy można prowadzić działalność odpłatną,
  3. Właściwe zawieranie umów z członkami zarządów w stowarzyszeniach,
  4. Zatrudnianie personelu na umowy zlecenia i umowy o dzieło,
  5. Stosowanie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
  6. Sprawdzanie kadry (także wolontariuszy) pracującej z małoletnimi w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (szczególnie ważne dla klubów sportowych pracujących z dziećmi i młodzieżą),
  7. Obowiązek wpisu do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych dla organizacji zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Wszystkie tematy są niezwykle ważne, gdyż brak wypełnienia danych obowiązków lub niewłaściwa ich realizacja pociąga konsekwencje finansowe na organizacje i członków zarządów tych organizacji.

Poza doradztwem osobistym możliwe jest doradztwo telefoniczne pod nr tel. 509 673 693 oraz mailowe na adres: inkubator.ngo@merkury.org.pl.

Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich projekt Unii Europejskiej, gdzie umieszczone są flaga Polska, Flaga Unijna, Herb Długołęki, Logo Funduszy Europejskich