Informacja dotycząca budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Lazurowa/Brzozowa w Szczodrem
Kategoria: Inwestycje
Data publikacji: 19.12.2022r.
Drukuj

Informacja dotycząca budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Lazurowa/Brzozowa w Szczodrem

Szanowni Mieszkańcy Szczodrego, ul. Lazurowa, Brzozowa, Polna.

Informujemy, iż uzyskaliśmy brak sprzeciwu na użytkowanie dla wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej w Szczodrem. W związku z tym informujemy o możliwości wykonania spięcia wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej do wybudowanej przez gminę Długołęka studzienki przyłączeniowej na własnej posesji. Wskazane spięcia Mieszkańcy wykonują we własnym zakresie (bez konieczności uzyskania projektu ani specjalistycznych firm).

Spięcie należy wykonać z rur PCV-U o rdzeniu litym (nie spieniane) o klasie sztywności obwodowej SN 8 („ciężkie”) SDR 34 o średnicy Ø160. W razie wątpliwości co do materiałów i sposobu wykonania spięcia, należy skontaktować się z administratorem gminnych sieci kanalizacyjnych, tj.: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., Kiełczów, ul. Wilczycka 14, tel. 071 398 80 36.

Po wykonaniu spięcia, ale przed zasypaniem wykopu należy powiadomić ZUK Sp. z o.o. o gotowości do odbioru i ustalić termin odbioru wykonanego spięcia. Wykonane spięcie zostanie odebrane przez pracownika Zakładu i z ZUK Sp. z o.o. koniecznym będzie podpisanie umowy na zrzut ścieków.

Po wykonaniu, spięcie należy zinwentaryzować przez geodetę w celu naniesienia spięcia na mapy w zakładzie katastralnym.

Ponadto informujemy, iż podpisany egzemplarz umowy zostanie odesłany do Państwa listownie wraz protokołem zdawczo-odbiorczym na wykonane przyłącze. Jednocześnie przypominamy, iż zgodnie z §5 niniejszej umowy Właściciel zobowiązał się do zapłaty określonej kwoty za przejęcie przyłącza (nie dotyczy umów służebnościowych). Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy Gminy Długołęka w terminie 14 dni od otrzymania faktury VAT. Faktury te zostaną do Państwa wysłane odrębnym pismem w przeciągu kilku tygodni. W tytule przelewu proszę podać nr umowy. Jeżeli zdecydowali się Państwo o umowne rozłożenie na raty, to prosimy o wpłatę pierwszej raty i systematycznego wpłacania rat w następnych miesiącach.

W razie pytań prosimy o kontakt: Agata Ratajczak – 071 323 02 18

Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich projekt Unii Europejskiej, gdzie umieszczone są flaga Polska, Flaga Unijna, Herb Długołęki, Logo Funduszy Europejskich