Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Kategoria: Ochrona środowiska
Data publikacji: 04.06.2024r.
Drukuj

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Przydomowe oczyszczalnie ścieków to coraz bardziej popularne rozwiązanie w zakresie zarządzania ściekami w domach jednorodzinnych, szczególnie na terenach, gdzie nie ma dostępu do sieci kanalizacyjnej. Przedstawiamy Państwu kilka kluczowych informacji na ich temat:

Co to jest przydomowa oczyszczalnia ścieków?

Przydomowa oczyszczalnia ścieków to instalacja, która oczyszcza ścieki pochodzące
z gospodarstw domowych, zanim zostaną one odprowadzone do środowiska naturalnego. Proces oczyszczania jest wieloetapowy i może obejmować mechaniczne, biologiczne oraz chemiczne metody usuwania zanieczyszczeń.

Rodzaje przydomowych oczyszczalni ścieków

 • Oczyszczalnie drenażowe (tradycyjne): Oczyszczanie odbywa się w kilku komorach, a następnie ścieki są rozprowadzane przez system drenażowy
  w gruncie.
 • Oczyszczalnie biologiczne (bioreaktory): Wykorzystują mikroorganizmy do rozkładu zanieczyszczeń w bioreaktorze.
 • Oczyszczalnie hybrydowe: Łączą cechy oczyszczalni drenażowych i biologicznych, zapewniając efektywne oczyszczanie w różnych warunkach.

Zalety przydomowych oczyszczalni ścieków

 • Ekologiczne: Redukują zanieczyszczenie środowiska.
 • Ekonomiczne: Z czasem mogą być tańsze niż regularne opróżnianie szamba.
 • Autonomia: Pozwalają na uniezależnienie się od publicznej sieci kanalizacyjnej.
 • Niskie koszty eksploatacji: W porównaniu do tradycyjnych szamb, wymagają rzadszego opróżniania.

Wady i wyzwania

 • Instalacja może być kosztowna i tu warto wiedzieć że w Gminie Długołęka funkcjonuje program „ Częściowej refundacji kosztów budowy przydomowej oczyszczalni ścieków”.
 • Posadowienie instalacji wymaga odpowiedniej ilości miejsca na działce aby  zachować odpowiednie odległości od granic działek, budynków czy ujęć wody  
 • Instalacje potrzebują regularnej konserwacji i przeglądów.

Prawo i przepisy

W Polsce instalacja przydomowych oczyszczalni ścieków regulowana jest przepisami prawa wodnego i prawa budowlanego. Przed przystąpieniem do budowy konieczne jest uzyskanie odpowiednich pozwoleń i zgłoszeń. Natomiast jeżeli chcemy skorzystać z dofinansowania z Urzędu Gminy Długołęka należy złożyć stosowny wniosek przed przystąpieniem do prac w terenie.

Proces instalacji

 • Wybór lokalizacji: Uwzględnienie odległości od studni, budynków, granic działki i innych instalacji.
 • Projekt: Zlecenie wykonania projektu przez specjalistę.
 • Pozwolenia: Uzyskanie niezbędnych pozwoleń (Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Starostwo Powiatowe we Wrocławiu).
 • Dofinansowanie: złożenie wniosku do Urzędu Gminy Długołęka.
 • Budowa: Wykonanie wykopów, instalacja oczyszczalni, montaż systemu rozprowadzania ścieków.
 • Uruchomienie i przeglądy: Przeprowadzenie testów i regularnych przeglądów.

Podsumowanie

Przydomowe oczyszczalnie ścieków stanowią ekologiczne i ekonomiczne rozwiązanie dla osób, które chcą zminimalizować wpływ swojego gospodarstwa domowego na środowisko. Przy odpowiednim doborze technologii i regularnej konserwacji mogą one działać efektywnie przez wiele lat, zapewniając czyste środowisko i oszczędności finansowe.

Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich projekt Unii Europejskiej, gdzie umieszczone są flaga Polska, Flaga Unijna, Herb Długołęki, Logo Funduszy Europejskich