Przedsiębiorco! Podpisz umowę na wywóz odpadów!
Kategoria: Ochrona środowiska
Data publikacji: 17.06.2024r.
Drukuj

Przedsiębiorco! Podpisz umowę na wywóz odpadów!

Od 1 lipca 2024 r. każda nieruchomość niezamieszkała, na której powstają odpady komunalne, leżąca na terenie gminy Długołęka, tj. działalność gospodarcza, szkoła, placówka użyteczności publicznej, będzie musiała posiadać umowę z firmą, wpisaną do rejestru działalności regulowanej Urzędu Gminy Długołęka, w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

Gdzie znajdę firmę, z którą mogę zawrzeć umowę?

Na terenie gminy Długołęka w rejestrze działalności regulowanej obejmującej firmy mogące legalnie odbierać z nieruchomości odpady komunalne wpisanych jest 12 podmiotów. Pełne zestawienie można pobrać wykorzystując poniższy link:
https://dlugoleka.bip.net.pl/kategorie/58-rejestr-dzialalnosci-regulowanej/artykuly/1132-rejestr-dzialalnosci-regulowanej-w-zakresie-odbierania-odpadow-komunalnych?lang=PL

Wymóg ten jest spowodowany wyłączeniem nieruchomości niezamieszkałych z gminnego systemu odbioru odpadów komunalnych (uchwała nr LXIX/775/24 Rady Gminy Długołęka z dnia 25.04.2024 r.).

Po podpisaniu złóż kopię umowy w biurze podawczym!

W związku z tym każdy właściciel, zarządca, najemca lub użytkownik nieruchomości niezamieszkałej, na której powstają odpady komunalne, jest zobowiązany do złożenia kopii wyżej wymienionej umowy do 31 lipca 2024 r. w biurze podawczym Urzędu Gminy Długołęka.

Będą prowadzone kontrole!

Gmina Długołęka będzie prowadzić ewidencję tych umów, co wynika z art. 3 ust 3 pkt. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2024.0.399 t.j.) i prowadzić kontrole w tym zakresie.

Brak posiadania aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych, skutkować będzie nałożeniem kary grzywny na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2024.0.399 t.j.) oraz wszczęciem postępowania nakazującego wykonanie tego obowiązku decyzją administracyjną, na podstawie art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.).

Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich projekt Unii Europejskiej, gdzie umieszczone są flaga Polska, Flaga Unijna, Herb Długołęki, Logo Funduszy Europejskich