Odbiór odpadów z folii rolniczych
Kategoria: Ochrona środowiska
Data publikacji: 18.03.2022r.
Drukuj

Odbiór odpadów z folii rolniczych

W związku z planowanym odbiorem odpadów pochodzenia rolniczego w ramach programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu gminy Długołęka”, dofinansowanym z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, informujemy, że odbiór odpadów został przewidziany na kwiecień 2022 r.

Program obejmuje nieodpłatny odbiór odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag używanych w gospodarstwach rolnych.

Należy jednak pamiętać, że program nie uwzględnia zagospodarowania innych odpadów niż wymienione powyżej np. agrowłókniny, środków ochrony roślin, taśm nawadniających itp.

Rolnicy zainteresowani usunięciem folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej, będą zobowiązani we własnym zakresie dostarczyć do wyznaczonego na terenie gminy Długołęka miejsca zbiórki.

Warunkiem udziału w programie jest złożenie „Oświadczenia o ilości i rodzaju odpadów pochodzących z działalności rolniczej przeznaczonych do odzysku” w  Urzędzie Gminy Długołęka ul. Robotnicza 12, 55-095 Mirków. Osoby, które już złożyły oświadczenie, nie muszą składać go ponownie.

Wzór oświadczenia można pobrać w urzędzie (biuro podawcze) oraz ze strony internetowej gminy Długołęka pod adresem https://dlugoleka.bip.net.pl/?a=12486

Oświadczenia można składać do 31 marca 2022 r.

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu 71 323 02 73.

Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich projekt Unii Europejskiej, gdzie umieszczone są flaga Polska, Flaga Unijna, Herb Długołęki, Logo Funduszy Europejskich