Stosowanie przez rolników nawozów naturalnych
Kategoria:
Data publikacji: 23.04.2024r.
Drukuj

Stosowanie przez rolników nawozów naturalnych

Jak co roku powraca sprawa uciążliwych zapachów związanych ze stosowaniem przez rolników nawozów naturalnych.

Ich wykorzystanie ma wiele zalet pod względem rolniczym i jest mniej kosztowne i bardziej ekologiczne niż stosowanie sztucznych nawozów mineralnych. Mają jednak jedną wadę – nieprzyjemny zapach, który może być źródłem konfliktów.

Rozwiązaniem tego problemu, jest stosowanie się przez rolników do zaleceń Kodeksu doradczego dobrej praktyki rolniczej dotyczący ograniczenia emisji amoniaku, który podaje sposoby ograniczania strat amoniaku w trakcie przechowywania i stosowania nawozów naturalnych oraz zmniejszania w związku z tym uciążliwości zapachowych poprzez np. niezwłoczne wymieszanie zastosowanych nawozów z glebą. Mieszania z glebą przyśpiesza okres zanikania zapachów i jednocześnie wpływa na zmniejszenie strat azotu będącego cennym nawozem. Stosowanie i przechowywanie nawozów naturalnych reguluje rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przyjęcia programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczaniu z dnia 7 lutego 2023 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 244).

Kontrola stosowania „programu azotanowego” przez podmioty prowadzące produkcję rolną jest wykonywana przez organy Inspekcji Ochrony Środowiska – tj. przez wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska. Mogą oni, na podstawie przepisów Ustawy prawo wodne, wydawać decyzje nakazujące usunięcie w określonym terminie stwierdzonych nieprawidłowości lub ustalać obowiązek uiszczenia opłaty za stwierdzone naruszenie.

Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich projekt Unii Europejskiej, gdzie umieszczone są flaga Polska, Flaga Unijna, Herb Długołęki, Logo Funduszy Europejskich