Rusza 7 nowych naborów na Interwencje pszczelarskie – Rok pszczelarski 2024
Kategoria:
Data publikacji: 08.11.2023r.
Drukuj

Rusza 7 nowych naborów na Interwencje pszczelarskie – Rok pszczelarski 2024

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że hodowcy pszczół, zrzeszające pszczelarzy organizacje, ośrodki doradztwa rolniczego i jednostki naukowo-badawcze będą mogli składać wnioski o dofinansowanie w 7 naborach z Panu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Nabór wniosków w 7 naborach potrwa od 20 listopada 2023 r. do 18 stycznia 2024 r.

W ramach ww. rodzajów interwencji w roku pszczelarskim 2024 będą kwalifikowalne koszty ponoszone od dnia 16 października 2023 r.

Trzy z nich są znane beneficjentom (I.6.2; I.6.3; I.6.5) – były realizowane w kwietniu tego roku – cztery interwencje będą przeprowadzone po raz pierwszy.

Również tym razem dokumenty będą przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ARiMR.

Interwencja I.6.1 – Wspieranie podnoszenia poziomu wiedzy pszczelarskiej

Wnioski o przyznanie pomocy mogą składać:

– Organizacje pszczelarskie,działające w formie:

 • związków pszczelarskich;
 • stowarzyszeń pszczelarzy;
 • zrzeszeń pszczelarzy;
 • spółdzielni pszczelarskich;

– Jednostki doradztwa rolniczego.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać na realizację operacji polegających na organizacji szkolenia o tematyce:

 • prowadzenie gospodarki pasiecznej;
 • choroby pszczół i ich zwalczanie oraz zapobieganie;
 • biologia rodziny pszczelej;
 • pożytki i produkty pszczele;
 • marketing i pozycjonowanie na rynku produktów;
 • ekonomika gospodarki pasiecznej;
 • wędrowna gospodarka pasieczna;
 • innej – o ile zakres szkolenia o tematyce innej niż powyższe nie przekracza 30% godzin szkoleniowych

Interwencja I.6.2 – Inwestycje, wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych

Wnioski o przyznanie pomocy mogą składać:

– Pszczelarze, producenci produktów pszczelich,

– Organizacje pszczelarskie w imieniu pszczelarzy, działające w formie:

 • związków pszczelarskich;
 • stowarzyszeń pszczelarzy;
 • zrzeszeń pszczelarzy;
 • spółdzielni pszczelarzy;
 • grup producentów rolnych – w zakresie działalności pszczelarskiej.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać na realizację operacji polegających na zakupie nowego sprzętu pszczelarskiego, maszyn i urządzeń wykorzystywanych na potrzeby gospodarki pasiecznej:

 • miodarek,
 • odstojników,
 • dekrystalizatorów,
 • stołów do odsklepiania plastrów,
 • suszarek do suszenia obnóży pyłkowych,
 • topiarek do wosku,
 • urządzeń do kremowania miodu,
 • refraktometrów,
 • wózków ręcznych do transportu uli,
 • wialni do pyłku,
 • uli lub ich elementów,
 • krat odgrodowych i innych izolatorów ramkowych,
 • urządzeń do omiatania pszczół,
 • poławiaczy pyłku,
 • sprzętu do pozyskiwania pierzgi,
 • wag pasiecznych,
 • pakietów ramek ulowych,
 • kamer cyfrowych/fotopułapek.

Interwencja I.6.3 – Wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi

Wnioski o przyznanie pomocy mogą składać organizacje pszczelarskie w imieniu pszczelarzy działające w formie:  

 • związków pszczelarskich;
 • stowarzyszeń pszczelarzy;
 • zrzeszeń pszczelarzy;
 • spółdzielni pszczelarzy;
 • grup producentów rolnych – w zakresie działalności pszczelarskiej.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać na realizację operacji polegających na zakupie:  

 • produktów leczniczych weterynaryjnych warrozobójczych,
 • produktów leczniczych do walki z warrozą, zawierających substancje czynne wymienione w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/8482 również w przypadku pasiek, których właściciele posiadają certyfikat produkcji ekologicznej, o której mowa w art. 35 ust. 1 tego rozporządzenia.

Interwencja I.6.4 – Ułatwienie prowadzenia gospodarki wędrownej

Wnioski o przyznanie pomocy mogą składać pszczelarze i producenci produktów pszczelich.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać na realizację operacji polegających na zakupie nowego sprzętu, maszyn i urządzeń wykorzystywanych na potrzeby gospodarki wędrownej:

 • przyczep (lawet) do przewozu uli;
 • urządzeń dźwigowych do załadunku i rozładunku uli;
 • wag pasiecznych;
 • elektryzatorów (pastuchów elektrycznych);
 • lokalizatorów GPS uli;
 • ładowarek, mini ładowarek oraz innych wózków samojezdnych umożliwiających załadunek i rozładunek uli.

Interwencja I.6.5 – Pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół

Wnioski o przyznanie pomocy mogą składać organizacje pszczelarskie w imieniu pszczelarzy działające w formie:

 • związków pszczelarskich;
 • stowarzyszeń
 • pszczelarzy;
 • zrzeszeń pszczelarzy;
 • spółdzielni pszczelarzy;
 • grup producentów rolnych – w zakresie działalności pszczelarskiej.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać na realizację operacji polegających na zakupie:

 • matek pszczelich pochodzących z linii hodowlanych, dla których prowadzone są księgi lub rejestry, z pasiek hodowlanych, w których prowadzona jest ocena przez podmiot upoważniony przez ministra właściwego do spraw rolnictwa,
 • odkładów lub pakietów pszczelich z matkami pszczelimi pochodzącymi z linii hodowlanych, dla których prowadzone są księgi i rejestry, z pasiek hodowlanych, w których prowadzona jest ocena przez podmiot upoważniony przez ministra właściwego do spraw rolnictwa,
 • odkładów lub pakietów pszczelich, od producentów, którzy uzyskali rekomendację związków lub zrzeszeń pszczelarzy, gwarantujących między innymi, że matki pszczele w pakietach i odkładach pszczelich pochodzą z linii hodowlanych, dla których prowadzone są księgi lub rejestry.

Interwencja I.6.6 – Wsparcie naukowo-badawcze

Wnioski o przyznanie pomocy może składać jednostka naukowo-badawcza zajmująca się tematyką pszczelarską, która w okresie 5 lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie pomocy opublikowała (lub jej pracownicy naukowi opublikowali) w czasopismach naukowych publikację z zakresu pszczelarstwa lub rynku miodu.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać na realizację operacji polegających na obsłudze i realizacji pracy naukowo-badawczej o tematyce związanej z:

 • zdrowiem pszczół,
 • jakością produktów pszczelich,
 • innowacjami w gospodarce pasiecznej.

Interwencja I.6.7 – Wspieranie badania jakości handlowej miodu oraz identyfikacja miodów odmianowych

Wnioski o przyznanie pomocy mogą składać pszczelarze i producenci produktów pszczelich.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać na realizację operacji polegających na zakupie:

 • analiz fizyko-chemicznych miodu, określonych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 października 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej miodu (Dz. U. z 2003 r. Nr 181 poz. 1773, z późn. zm.),
 • analizy pyłkowej miodu.

W zakresie Interwencji I.6.2, I.6.3 i I.6.5 – jeżeli wniosek o przyznanie pomocy składa organizacja pszczelarska to pszczelarz w nim zgłoszony, w danym roku pszczelarskim może ubiegać się o pomoc za pośrednictwem tylko jednej organizacji pszczelarskiej.

Dane kontaktowe ARiMR

Departament Rynków Rolnych ARiMR

telefon: 22 242 06 50

adres mailowy: sekretariat.drr@arimr.gov.pl

Regulamin naborów oraz wzory dokumentów dostępne są na stronie:

https://www.gov.pl/web/arimr/rok-pszczelarski-2025

Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich projekt Unii Europejskiej, gdzie umieszczone są flaga Polska, Flaga Unijna, Herb Długołęki, Logo Funduszy Europejskich