Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
Kategoria: Pozostałe
Data publikacji: 27.05.2022r.
Drukuj

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości -

działki nr 119, obręb Kiełczówek, gmina Długołęka w celu wykonania badań geologicznych, hydrogeologicznych oraz określenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektu, stanowiących prace niezbędne do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej – Likwidacja 5 wypłyceń na gazociągu Zamknięcie Obw. Wrocławia, odg. Jeszkowice – Kiełczów węzeł w miejscowościach Jeszkowice, Kiełczówek, Dobrzykowice”.

Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich projekt Unii Europejskiej, gdzie umieszczone są flaga Polska, Flaga Unijna, Herb Długołęki, Logo Funduszy Europejskich