Obwieszczenie
Kategoria: Obwieszczenia
Data publikacji: 09.07.2024r.
Drukuj

Obwieszczenie

Obwieszczenie - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kontenerowej stacji transformatorowej 20/0,4 kV wraz z przyłączem do sieci 20 i 0,4 kV na częściach działek o nr 11/1 i 12/2 obręb Mirków, gmina Długołęka.
Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich projekt Unii Europejskiej, gdzie umieszczone są flaga Polska, Flaga Unijna, Herb Długołęki, Logo Funduszy Europejskich