Nie spalaj odpadów zielonych, bo to karalne!
Kategoria: Ochrona środowiska
Data publikacji: 26.03.2024r.
Drukuj

Nie spalaj odpadów zielonych, bo to karalne!

Czy wiecie, że nie można spalać liści, gałęzi itp. samodzielnie na własnej działce, ani poza nią? Zabraniają tego przepisy, a dokładnie art. 31 ust. 7 ustawy o odpadach, który dopuszcza spalanie zgromadzonych pozostałości roślinnych poza instalacjami i urządzeniami tylko wtedy, gdy nie są one objęte obowiązkiem selektywnego zbierania. A jak wiadomo, wszyscy jesteśmy zobowiązani do segregowania odpadów i oddawania ich zgodnie z zasadami obowiązującymi w gminie Długołęka.

Bioodpady odbierane są tutaj dwa razy w miesiącu od kwietnia do listopada i raz w miesiącu od grudnia do marca. Ich nadwyżkę możemy również oddawać w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bielawie, przy Komunalnej 1.

Nie wolno spalać liści również w rodzinnych ogródkach działkowych – obowiązuje zakaz spalania na terenie ROD wszelkich odpadów i resztek roślinnych, co stanowi regulamin Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców.

Co z rozpalaniem ogniska w celach rekreacyjnych? To jest dozwolone, ale trzeba przestrzegać przepisów przeciwpożarowych (rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów).

Gdzie natomiast nie wolno rozpalać ognia? W miejscu umożliwiającym zapalenie się materiałów palnych, w odległości mniejszej niż 4 m od granicy działki sąsiedniej, w odległości mniejszej niż 10 m od miejsca omłotów i miejsc występowania palnych płodów rolnych, w odległości mniejszej niż 100 m od granicy lasu. I jeszcze jeden niezwykle istotny aspekt: jeśli chcemy rozpalić ognisko, używajmy do tego tylko odpowiednio wysuszonego drewna (o wilgotności poniżej 20%), które będzie wydzielać minimalną ilość dymu do atmosfery.

Co grozi nam za złamanie zakazu? Mandat i to surowy, bowiem kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany. Czy to się opłaca? Zarówno nam, jak i środowisku – absolutnie nie.

Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich projekt Unii Europejskiej, gdzie umieszczone są flaga Polska, Flaga Unijna, Herb Długołęki, Logo Funduszy Europejskich