Miej wpływ na rozwój swojej gminy i weź udział w konsultacjach społecznych dotyczących strategii rozwoju!
Kategoria: Pozostałe
Data publikacji: 17.08.2021r.
Drukuj

Miej wpływ na rozwój swojej gminy i weź udział w konsultacjach społecznych dotyczących strategii rozwoju!

W związku z trwającymi pracami nad Strategią Zrównoważonego Rozwoju Gminy Długołęka na lata 2021-2030 zapraszamy mieszkańców naszej gminy, a także przedsiębiorców oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych i stowarzyszeń prowadzących działalność na terenie Gminy Długołęka do udziału w konsultacjach społecznych.

Strategia rozwoju gminy to najważniejszy dokument planistyczny i strategiczny naszej jednostki, dlatego zależy nam, aby jak najwięcej osób mieszkających oraz podmiotów funkcjonujących w granicach gminy zaangażowało się w proces jego powstania. Państwa opinia jest dla nas niezwykle cenna, gdyż pozwoli na stworzenie rzetelnej diagnozy naszego regionu oraz wytyczenie właściwych kierunków jego rozwoju.

Celem planowanych konsultacji społecznych jest budowanie wspólnoty lokalnej i podejmowanie decyzji przez samorząd, mieszkańców oraz przedstawicieli podmiotów funkcjonujących w granicach gminy, poprzez wspólne opracowanie dokumentu strategii, a w perspektywie współpracę na etapie jej realizacji.

Konsultacje społeczne projektu strategii prowadzone będą w terminie od 17.08.2021 r. do 21.09.2021 r.

Projekt strategii zostanie wyłożony do publicznego wglądu w formie papierowej na Biurze Podawczym w Urzędzie Gminy Długołęka, ul. Robotnicza 12, Długołęka, 55-095 Mirków.

Równolegle pełnione będą dyżury konsultacyjne prowadzone w ramach Wydziału Pozyskiwania Zewnętrznych Środków Finansowych Urzędu Gminy Długołęka, w każdą środę w godzinach od 8:30 do 16:30 pod numerem telefonu 71 32 30 288, podczas których możliwe będzie zasięgnięcie informacji na temat procesu tworzenia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Długołęka na lata 2021-2030, a także zgłoszenie uwag do projektu niniejszego dokumentu.

Wszelkie uwagi należy zgłaszać za pośrednictwem opracowanego w tym celu formularza, który dostępny będzie zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej, w terminie do dnia 21.09.2021 r., na adres e-mail a.wierzbicka-krawczyk@gmina.dlugoleka.pl oraz w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Długołęka. Prosimy o rozpowszechnianie informacji o prowadzonych konsultacjach społecznych.

Po zakończeniu procesu konsultacji społecznych w terminie do 30 dni zostanie przygotowane sprawozdanie z ich przebiegu i wyników, zawierające w szczególności ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag wraz z uzasadnieniem, które zostanie opublikowane na stronie internetowej gminy, a także Facebooku Gminy Długołęka.

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w konsultacjach.

Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich projekt Unii Europejskiej, gdzie umieszczone są flaga Polska, Flaga Unijna, Herb Długołęki, Logo Funduszy Europejskich