Kategoria: Pozostałe

Zapotrzebowanie na węgiel

Zapotrzebowanie na węgiel

Od 26 października do 3 listopada bieżącego roku można składać w formie papierowej na biurze podawczym Urzędu Gminy w okienku numer jeden:...

Awans zawodowy dla nauczycieli

Awans zawodowy dla nauczycieli

Wójt Gminy Długołęka - Wojciech Błoński wręczył akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego - 23 nauczycielom ze szkół na terenie gminy...

Zarządzenie

Zarządzenie

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY DŁUGOŁĘKA z dnia 22 sierpnia 2022 r. NR 295/2022 w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnej, obejmującej działkę nr 158, obręb wsi...

Informacja

Informacja

Wyłożenie do publicznego wglądu projektów zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Długołęka dla terenu położonego w obrębie Długołęka, o nazwie STUDIUM DŁUGOŁĘKA III, dla terenu położonego w...

Inne aktualności

Z życia gminy
Kanalizacja w gminie Długołęka
Data publikacji: 26.05.2023r.

Kanalizacja w gminie Długołęka

W dniu 25.05.2023r. Wojewoda Dolnośląski opublikował w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego uchwałę nr LVII/636/23 z dnia 20 kwietnia 2023r. Rady Gminy Długołęka w sprawie...

Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich projekt Unii Europejskiej, gdzie umieszczone są flaga Polska, Flaga Unijna, Herb Długołęki, Logo Funduszy Europejskich