Kanalizacja w gminie Długołęka
Kategoria: Z życia gminy
Data publikacji: 26.05.2023r.
Drukuj

Kanalizacja w gminie Długołęka

W dniu 25.05.2023r. Wojewoda Dolnośląski opublikował w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego uchwałę nr LVII/636/23 z dnia 20 kwietnia 2023r. Rady Gminy Długołęka w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie wsi Piecowice- MPZP PIECOWICE II.

Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku. Dzięki temu możliwe będzie podjęcie dalszych działań mających na celu nabycie do zasobu gminnego terenu pod budowę nowej oczyszczalni ścieków co z kolei pozwoli na dalsze kontynuowanie prac zmierzających do rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy.

https://edzienniki.duw.pl/legalact/2023/3411/

W obecnej chwili modernizujemy na bieżąco oczyszczalnie w Borowej i Mirkowie, tworząc stabilną sytuację dla podłączonych gospodarstw domowych, jak również rozbudowujemy sieć kanalizacji sanitarnej w kolejnych miejscach gminy.

Mając jednak na uwadze ograniczone możliwości istniejących oczyszczalni ścieków dzięki bardzo dobrej współpracy z Miastem Wrocław przez kilka kolejnych lat część ścieków z gminy Długołęka będzie przekierowana do wrocławskiej oczyszczalni ścieków. Mamy nadzieję, że czas ten będzie wystarczający do rozwiązania problemu oczyszczania ścieków a tym samym możliwe będzie spełnienie oczekiwań mieszkańców w tym zakresie.

Pragniemy Państwa zapewnić, że podejmowane działania mają nie tylko na celu rozwiązanie kwestii związanych z oczyszczaniem ścieków na terenie gminy ale również aspekty prawne i ekonomiczne związane z tym tematem. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2014r. w sprawie sposobu wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji, współczynnik koncentracji powinien wynieść 120 mieszkańców na 1 km sieci kanalizacji. Tym samym należy stwierdzić, że planowana w ubiegłej kadencji budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Łosice gdzie współczynnik ten wynosił zaledwie 45 osób na kilometr oraz koszty jej późniejszej eksploatacji wiązałyby się z obowiązkiem ponoszenia przez mieszkańców opłat za oczyszczane ścieki kilkukrotnie wyższych niż tam, gdzie współczynnik koncentracji jest wyższy.

Podsumowując pragniemy Państwa zapewnić, że kwestia oczyszczania ścieków jest traktowana przez urząd priorytetowo a podejmowane kroki zmierzają do realizacji inwestycji polegającej na budowie nowej oczyszczalni ścieków spełniającej najwyższe standardy w zakresie ochrony środowiska. Tak bowiem należy postrzegać oczyszczalnię ścieków jako instalację służącą ochronie środowiska.

Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich projekt Unii Europejskiej, gdzie umieszczone są flaga Polska, Flaga Unijna, Herb Długołęki, Logo Funduszy Europejskich