Jakość powietrza zależy przede wszystkim od nas samych
Kategoria: Ochrona środowiska
Data publikacji: 15.12.2021r.
Drukuj

Jakość powietrza zależy przede wszystkim od nas samych

W ostatnim czasie mogliśmy odczuć pogarszający się stan powietrza. O wieczornym spacerze nie ma mowy, a dym potrafi wdzierać się do mieszkań nawet przez zamknięte okna.

Winne temu jest spalanie paliw słabej jakości, spalanie wilgotnego drewna (powyżej 20%) czy wręcz spalanie odpadów.  Skutkiem tego jest to, że oddychamy trującym powietrzem, narażając siebie, naszych bliskich i wszystkich dookoła na przykre konsekwencje zdrowotne. Uciążliwość związana ze spalaniem paliw w domowych paleniskach (tzw. niska emisja), jest tym bardziej dokuczliwa, gdy ma miejsce w czasie umiarkowanie niskich temperatur, wysokiej wilgotności i zamglenia i niekorzystnego układu ciśnienia atmosferycznego połączonego z bezwietrzną pogodą – czyli w takich warunkach, jakie mieliśmy w ostatnich dniach.

W chwili obecnej zakazane jest tylko spalanie odpadów, a także niektórych paliw tj. węgla brunatnego, węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm, mułów i flotokoncentratów węglowych czy biomasy stałej (drewna) o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%.

Samo stosowanie się do tych zakazów jednak problemu nie załatwi, spalanie nawet dobrego węgla czy drewna w przestarzałym urządzeniu, powoduje duże zadymienie i powstawanie pyłów czy benzo(a)pirenu – jednego z najbardziej toksycznych składników smogu.

Należy tutaj jednak zaznaczyć, że użytkowanie „kopciucha”, czyli kotła, który nie spełnia żadnych norm emisyjności, jest dopuszczalne tylko do 30 czerwca 2024 r. Po tej dacie można spodziewać się kontroli i mandatów za sam fakt posiadania czy użytkowania pieca bez wymaganych certyfikatów.

Warto więc w najbliższym czasie zaplanować stosowne działania, związane z wymianą urządzeń grzewczych. Ważne jest to, że można w tym zakresie liczyć na różnego rodzaju wsparcia finansowe. Począwszy od ogólnokrajowego programu „Czyste Powietrze” czy programu gminnego, programu powiatowego, a kończąc na uldze termomodernizacyjnej. Tym bardziej, że z części tych programów możemy skorzystać bezpośrednio w naszym urzędzie.

Gmina Długołęka aktywnie działa na polu walki ze smogiem

Upoważnieni pracownicy prowadzą kontrole bezpośrednio na terenie nieruchomości, sprawdzane są stosowane paliwa, a także użytkowane kotły czy urządzenia grzewcze. W przypadku ujawnienia nieprawidłowości, sprawy kierowane są na policję celem ukarania.

Dofinansowujemy wymianę starych kopciuchów na nowe, bardziej ekologiczne źródła ciepła. Z początkiem nowego roku rusza kolejny już nabór do gminnego programu likwidacji starych źródeł ciepła. Warto również wiedzieć, że w gminie można składać wnioski do programu „Czyste Powietrze”. W tym celu już od czerwca funkcjonuje Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny programu „Czyste Powietrze”.

Edukujemy i szkolimy zarówno dzieci, jak i dorosłych, w ramach edukacji ekologicznej. Co roku uświadamiani są nasi najmłodsi mieszkańcy, natomiast starsi mieszkańcy mogli korzystać w różnych lokalizacjach z pojawiającego się mobilnego punktu czystego powietrza, w ramach  którego można było uzyskać kompleksowe informacje o możliwościach dofinansowań.

Żeby uświadomić mieszkańcom, czym oddychają i jaki wpływ na jakość powietrza mają oni sami podejmując decyzję czym ogrzewają swoje domy, zakupiliśmy czujniki do monitoringu  jakości powietrza. Pilotażowo, pierwsze trzy zostały zamontowane w Długołęce, Kiełczowie i Łozinie. Wydruki raportów wskazują jednoznacznie na wzrost zanieczyszczenia powietrza w okresach niskiej temperatury, a to łączy się z intensyfikacją ogrzewania nieruchomości i wzrostem tzw. niskiej emisji.

Wydział ochrony środowiska dysponuje również przenośnymi urządzeniami do monitoringu jakości powietrza, które wykorzystywane są podczas kontroli lub w celach edukacyjnych. 

W zakresie walki o nasze powietrze to nie tylko gmina ma obowiązek realizowania zadań lecz każdy z właścicieli nieruchomości ma nałożone w tym zakresie szczegółowe obowiązki.

Ważną sprawą jest centralna ewidencja emisyjności budynków (CEEB)do 30 czerwca 2022 roku każdy właściciel lub zarządca nieruchomości ma obowiązek złożenia deklaracji, dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. Za brak złożenia deklaracji grozi grzywna w wysokości 500 zł, która jest wymierzana na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń. Jeśli sprawa trafi do sądu, wielkość grzywny może wzrosnąć do 5000 zł.

Do końca czerwca 2024 r. każdy właściciel musi zlikwidować stare urządzenie grzewcze które nie spełnia wymagań przynajmniej 3 klasy emisyjności zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012.

Kolejną graniczną datą jest 30 czerwca 2028 r. Do tej daty każdy właściciel budynku musi zlikwidować instalacje na paliwa stałe, które spełniają standardy emisyjne klasy 3. i 4. wg wyżej wymienionej normy, co oznacza, że od połowy 2028 r. węglem i drewnem będziemy mogli palić tylko w piecach z certyfikatem klasy 5 lub Ecoprojekt (Ecodesing).

O ile gmina może kontrolować, dofinansować, pouczać i edukować w zakresie problemów smogowych, o tyle zadbanie o stan jakości powietrza leży głównie w gestii nas samych. Jeżeli nie zmienimy nawyków, nie wymienimy „kopciuchów”, nie zmienimy sposobu myślenia, to nadal będziemy truli się powietrzem zanieczyszczonym przez nas samych.

Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich projekt Unii Europejskiej, gdzie umieszczone są flaga Polska, Flaga Unijna, Herb Długołęki, Logo Funduszy Europejskich